automechanik opravuje auto

Viete, aké sú minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov?

3. 9. 2021
|
Dĺžka čítania: 11 min.

Možno sa budete čudovať, možno nie, ale Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu 6. najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie, a to až 49,7 %. V oblasti daňového a odvodového zaťaženia práce sme na tom ešte horšie, z 32 európskych krajín ho máme 4. najvyššie. Vonkoncom to nie sú lichotivé výsledky a vie to každý podnikateľ, živnostník, slobodný umelec,  „dvojchlapová eseročka“  alebo majitelia firmičiek, firiem či podnikov, ale aj zamestnanci. Pozrime sa spolu na minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov.  

Definujme

Živnostníkom – aby sme boli rodovo korektní, tak aj živnostníčkou, čiže samostatne zárobkovou činnou osobou (SZČO), je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov. Živnostníci majú okrem toho živnosť, teda živnostenské oprávnenie podnikať. Ďalej v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo trvanie povinného nemocenského a dôchodkového poistenia dosahovali príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Trochu štatistiky…

… nikdy nezaškodí, zvlášť keď ide o reálne čísla, fakty, a nie hoaxové bludy blúdiace po sociálnych sieťach:


 • podľa rebríčka Svetovej banky a poradenskej spoločnosti PwC Paying taxes z roku 2020 sme v oblasti daňového a odvodového zaťaženia zo 190 krajín na 55. mieste

 • výška celkového daňového a odvodového zaťaženia 49,7 % nás zaradila na 6. priečku spomedzi 32 krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru

 • okrem 6. najvyššieho celkového daňového a odvodového zaťaženia máme aj 4. najvyššie daňové a odvodové zaťaženie práce

 • naše „čísla“ sa pritom oproti predchádzajúcemu ročníku rebríčka nezmenili, viacero krajín nás však predbehlo

 • podiel SZČO zo všetkých tuzemských, súkromných a ziskovo orientovaných mikropodnikov, malých a stredných podnikov, je stabilne už niekoľko rokov okolo 63 %

 • živnostníkov je v našej krajine podľa dát Štatistického úradu okolo 320 tisíc, ich počet v ostatných rokoch klesá

 • vrátane zamestnancov živnostníkov je to až okolo 600-tisíc pracujúcich ľudí

 • prínos živnostníkov pre hospodárstvo Slovenska je obrovský, na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty sa podieľa viac než 50 % zo všetkých podnikateľských subjektov

 • podľa údajov Sociálnej poisťovne v prvom kvartáli tohto roku platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu viac ako 80 % všetkých živnostníkov

 • minimálne odvody logicky v budúcnosti generujú minimálne dôchodky


Viete, že...

... vo Fínsku je systém odvodov a daní flexibilný a živnostníci a podnikatelia si môžu vybrať z viacerých „levelov“ podľa toho, ako sa im darí a koľko chcú štátu platiť? Okrem toho im štát prvé štyri roky poskytuje zľavu z odvodov.  Fíni sú dlhodobo v prvej päťke všetkých rebríčkov merajúcich to, ako veľmi je podnikanie zaťažujúce z pohľadu daní a odvodov. Fínskemu systému sa začína podobať aj systém maďarský a už aj v Česku to majú podnikatelia podstatne jednoduchšie, ako u nás.

„Sociálne“ odvody

Živnostník prvý rok podnikania odvody do Sociálnej poisťovne neplatí, ďalšie roky ich platí podľa reálneho príjmu na základe vymeriavacieho základu podľa daňového priznania. Živnostník, ktorý začal podnikať v minulom roku, sociálne odvody v roku 2021 neplatí. Koľko a či ich vôbec bude platiť, mu oznámi Sociálna poisťovňa v júli alebo októbri na základe jeho daňového priznania za uplynulé zdaňovacie obdobie.


V roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí:


 • minimálny mesačný vymeriavací základ 546 €,

 • povinné poistné vyplývajúce z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu: 180,99 €,

 • SZČO, ktoré poberajú starobný, výsluhový a predčasný dôchodok platia minimálne mesačné poistné 148,23 €,

 • maximálny mesačný vymeriavací základ je 7 644 € a z neho vyplývajúce mesačné poistné je 2 533,98 €,

 • SZČO, ktoré poberajú starobný, výsluhový a predčasný dôchodok platia maximálne mesačné poistné 2 075,34 €.

Vymeriavací základ SZČO sa určuje vzorcom:

Čiastkový základ dane : koeficient 1,486 : 12

Čiastkový základ dane nie je pri tomto výpočte znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.

Percentuálny podiel poistného

Každá SZČO platí tento rok povinné poistné takto:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,

 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,

 • na starobné poistenie 12,75 % z vymeriavacieho základu, a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,

 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu.


Náš tip

Nespoliehajte sa na vygooglené kalkulačky výpočtov odvodov z rôznych, často pofidérnych alebo neoveriteľných zdrojov. Jediné garantované kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO sú k dispozícii na portáli Sociálnej poisťovne.

Prečo musíme platiť „sociálne odvody?“

Odpoveď znie: pretože si nimi „predplácame“  nároky na rôzne dávky. Samozrejme nie v priamej úmere, určite nedostaneme od štátu na dôchodku toľko, koľko za roky práce odvedieme. Náš dôchodkový systém je kombináciou zásluhového a solidárneho. Zjednodušene: z našich odvodov nebudú platené naše dôchodky a nemocenské dávky. Sociálna poisťovňa z našich odvodov vypláca dôchodky a nemocenské dávky tým, ktorí na ne majú aktuálne nárok. 

Dávky vyplácané z dôchodkového poistenia:

 • starobný dôchodok,

 • predčasný starobný dôchodok,

 • invalidný dôchodok,

 • vdovský dôchodok,

 • vdovecký dôchodok,

 • sirotský dôchodok,

 • vyrovnávací príplatok.

Dávky vyplácané z nemocenského poistenia:

 • nemocenské,

 • ošetrovné,

 • materské.

Zdravotné odvody

Povinné odvody do zdravotnej poisťovne rieši Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.


Živnostníčky a živnostníci, ktorí rozbehli podnikanie v minulom roku, platili vlani zákonné minimálne mesačné zdravotné odvody 70,91 €. Tento rok táto minimálna mesačná suma opäť stúpla – na 76,44 €. SZČO platia zdravotné odvody svojim zdravotným poisťovniam prostredníctvom platieb do štátnej pokladnice.


Všetky SZČO podnikajúce dlhšie platia tento rok odvody vypočítané v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za predminulý rok, ktoré dostali v lete alebo na jeseň minulého roka. Niekedy je suma poistného vyššia, ako v minulom roku, často ostáva nemenná a závisí samozrejme od výšky zárobku. Zdravotné poistenie sa platí vo forme preddavkov. Ak v aktuálnom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za minulý rok nájdete celkovú sumu ročných odvodov vyššiu, ako sumu preddavkov, budete musieť doplatiť nedoplatok.


Výsledok ročného zúčtovania môže byť aj plusový a dostanete preplatok alebo môže byť aj nulový. Nemusíte hľadať kalkulačka a rátať – vaša zdravotná poisťovňa má zákonnú povinnosť urobiť to za vás. Podkladom pre výpočet sú vaše skutočné príjmy, pre určenie ktorých je kľúčový opäť vymeriavací základ  podľa vášho daňového priznania. Tento rok začali niektoré zdravotné poisťovne rozosielať ročné zúčtovania za rok 2020 už v júni, musia tak urobiť do:


 • 30. 9. 2021, ak ste podali daňové priznanie v štandardnom termíne,

 • 31.10. 2021, ak ste využili predĺženú lehotu podania daňového priznania,

 • 31. 12. 2021, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok alebo nedoplatok nižší ako 5 €.

Platíme veľa či stále málo?

Pomerne čerstvé úvahy o „zrovnoprávnení“  odvodov zamestnancov a živnostníkov z dielne ministerstva financií sú postavené – dúfajme – na vode a snáď zostanú v kategórií úvah. Odvodovo-daňové zaťaženie živnostníkov a zamestnancov sú prakticky neporovnateľné položky. V každom prípade je na Slovensku už niekoľko rokov daňovo-odvodové zaťaženie všetkých, ktorí pracujú, či už ako zamestnanci alebo živnostníci, jedno z najvyšších v Európe. Odvody každoročne, síce mierne, ale rastú, pretože rastie aj cena práce a aj minimálna priemerná mzda. Relatívne vysoké odvody sú určite jeden z dôvodov, prečo u nás počet živnostníkov nestúpa, ale v posledných rokoch naopak klesá.

Tomáš KolesárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • vysokoškoláci
  28. októbra 2023|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku.

 • vytopené auto na ulici
  22. novembra 2022|Dominika Blchová
  Poistenie auta proti živelným pohromám: Aké máte možnosti?

  Na svoje vozidlo si musíte dávať pozor. Nikdy neviete, čo sa mu môže stať. Parkovanie v garáži alebo pri dome však nemusí stačiť. Najlepšie je preto spoľahnúť sa na krytie z poistenia alebo pripoistenia. Takéto zabezpečenie je dôležité hlavne v prípade živelných udalostí. Aké máte možnosti?

 • nové bývanie mladého páru
  15. júna 2022|Silvia Múdra
  Fenomén s názvom hypotéka: Ako získať hypotéku pre mladých?

  Keď sa chce mladý človek osamostatniť a prestať využívať výhody “mama hotela”, má v zásade dve možnosti. Zobrať si podnájom alebo bývať vo vlastnom. Druhá možnosť sa dá zvládnuť s finančnou výpomocou, najčastejšie s hypotékou. Oplatí sa však dnes ešte hypotéka pre mladých? A aké sú jej podmienky?

 • Smutný muž
  10. júna 2022|Silvia Múdra
  Zneužitie osobných údajov: Čo vám hrozí?

  Môže sa to začať celkom nevinne, napríklad stratou občianskeho preukazu. Pokračovanie však nie je ani zďaleka zábavné. Podvodník, ktorý sa skryje za vašu identitu, si môže neoprávnene vybaviť pôžičku, ktorú by ste mali splácať vy. Ako sa brániť a čo v takýchto situáciách robiť?

 • Drevený most pomedzi skaly
  05. februára 2022|Martina Pisarčíková
  Kam na výlet v Malej Fatre? Objavte čaro Šútovských vodopádov a Jánošíkových dier

  Nachádzate sa v Malej Fatre a premýšľate, kam na výlet? V okolí sa nachádza niekoľko miest a možností, ako stráviť čas. Patria k nim napríklad Šútovské vodopády či Jánošíkove diery. Čo všetko vám na zozname ešte nesmie chýbať? Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi.

 • rodina v aute
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Kto ponúka najlepšie životné poistenie? Aktuálny prehľad v roku 2022

  Vybrať si vhodné životné poistenie vôbec nie je jednoduché. Životné poistenie sa totiž považuje za jeden z zložitejších finančných produktov vôbec. Práve preto sme pre vás pripravili návod, ako sa v ponukách jednotlivých poisťovní zorientovať. Viete, kto ponúka najlepšie životné poistenie?

 • skupina mladych ludi
  07. januára 2022|Silvia Múdra
  Najlepšia banka pre mladých, ktorá im rozumie

  Mladí majú diametrálne odlišné nároky na bankové produkty ako tí skôr narodení. Prím hrajú moderné technológie a rýchly progresívny systém dostupný prostredníctvom moderných technológií. Na čiernu listinu sa dostala návšteva kamennej pobočky a papierová korešpondencia. Ktorá banka svojimi službami najvernejšie kopíruje očakávania mladých klientov? Hľadali sme najlepšiu banku pre mladých.

 • starí rodičia na fotke
  01. januára 2022|Miroslav Novysedlak
  Ako si vypočítať dôchodkový vek?

  Neviete, ako na výpočet dôchodkového veku, prípadne ani to, kedy naň máte nárok? Už v roku 2022 sa valorizácia dôchodkov zmení. Znamená to, že penzistom už štát viac nebude každoročne garantovať zvýšenie dôchodku o pevnú sumu.

 • matka so svojím dieťaťom
  31. decembra 2021|Silvia Múdra
  Chráňte vaše bábätko: Kedy je vhodný čas na poistenie pre novorodenca?

  Dieťatko je to najcennejšie, a zároveň najzraniteľnejšie, čo máme. Je pochopiteľné, že nikto z nás si nechce ani len pripustiť myšlienku, že by jeho ratolesť mohli postretnúť akékoľvek nepríjemnosti v zmysle ohrozenia zdravia, či dokonca života. Napriek tomu je rozumné byť zodpovedný a pripraviť sa aj na prípadné ťažšie životné obdobia. Poradíme vám, kedy je ten správny čas na poistenie dieťaťa a ako uzavrieť vhodné poistenie.

 • muž a žena v objatí
  28. decembra 2021|Silvia Múdra
  Investičné životné poistenie: Aké benefity ponúka oproti klasickej životnej poistke?

  Netušíte, aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením? Nie ste sami. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, aké sú rozdiely medzi týmito produktmi, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú niektoré z nich vhodné aj na zhodnotenie peňažných prostriedkov.