dôchodcovia

V akom veku máte nárok na starobný dôchodok?

22. 12. 2021
|
Dĺžka čítania: 10 min.

Chcete zistiť, v akom veku máte nárok na starobný dôchodok? O koľko sa budú zvyšovať dôchodky v novom roku a čo vplýva na ich výšku? Na tieto otázky máme odpovede.

Kto má nárok na starobný dôchodok? 

Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť každému poistencovi pravidelný príjem v starobe. Nárok na dôchodok má poistenec, ktorý:


 • získal minimálne 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,

 • dovŕšil dôchodkový vek.

Odlišne sa určuje aj dôchodkový vek pri poistencoch, ktorým sa zachovajú nároky, ktoré vyplývajú zo zaradenia zamestnania do I. pracovnej kategórie, prípadne doby služby do I. či II. kategórie funkcií.

Zvýšenie dôchodkov o 1,3 %

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2022 zvyšuje dôchodky. Dôchodcovia nemusia o nič žiadať. Poisťovňa ich prepočíta a zvýši o spomínaných 1,3 % automaticky.

Dôchodok v novej výške dostane dôchodca počas januárových výplatných termínov.  Sociálna poisťovňa každému dôchodcovi zašle v januári 2022 aj písomné rozhodnutie o zvýšení. 

Vedeli ste, že…

… v roku 2022 dosiahnu dôchodkový vek ženy a muži, pri ktorých sa nezohľadňuje žiadna z uvedených podmienok? Znamená to, že sú bezdetní a nepracovali v špeciálnych povolaniach, pri ktorých by sa dôchodkový vek znížil. Podmienkou je, že sa narodili v rozhraní od 1. marca 1959 do 31. decembra 1959.

Minimálna výška dôchodkov a valorizácia

Pre tento typ dôchodku platí zo zákona osobitný mechanizmus. Samotná valorizácia sa ich netýka. Pri poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 jeho dôchodok valorizuje, čiže sa zvyšuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Sociálna poisťovňa ho následne porovná s celkovou výškou poberaného minimálneho dôchodku. 


V prípade, že je pôvodný dôchodok po valorizácii nižší než minimálny, dôchodcovi bude aj naďalej vyplatený minimálny dôchodok. Súčasne platí, že suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 nebude meniť. 


Keď bude po valorizácii dôchodku jeho suma vyššia, ako je výška minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2022, nárok na minimálny dôchodok zaniká. 


Znamená to, že Sociálna poisťovňa bude dôchodcom vyplácať ich valorizovaný dôchodok, ktorý bude vyšší ako dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad, keď dôchodok po valorizácii bude na úrovni minimálneho dôchodku

Dajme tomu, že dôchodca k 31. decembru 2021 poberal minimálny dôchodok vo výške 334,30 €. Suma starobného dôchodku k danému dátumu bola vo výške 285,10 €. Už od 1. januára 2022 sa dôchodcovi zvýši starobný dôchodok o 3,80 €, čiže na sumu 288,90 €. 


Ide o sumu nižšiu ako suma minimálneho dôchodku. Dôchodcovi tak aj naďalej od 1. januára 2022 patrí minimálny dôchodok, ktorý je vo výške 334,30 €.


Kalkulačka na výpočet valorizácie/zvyšovania dôchodku

Sociálna poisťovňa disponuje aj kalkulačkou pre dôchodcov, ktorá slúži na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. Nevyžaduje si žiadne náročné použitie. 

Postup je nasledovný:

 • stačí si označiť druh dôchodku z ponuky, ktorú máte v kalkulačke,

 • v nasledujúcom riadku zadáte výšku mesačne poberaného dôchodku v eurách,

 • po kliknutí na tlačidlo „VypočítajVypočítaj” sa dozviete, o koľko eur sa vám zvýši dôchodok  a taktiež zistíte celkovú sumu dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 

V roku 2022 sa zvýši aj dôchodkový vek

Dôchodkový vek nie je závislý len od dátumu narodenia. Výrazný podiel zohráva počet vychovaných detí, najmä pri ženách.  Rovnako môže závisieť aj od zamestnania. V roku 2022 sa dôchodkový vek zvyšuje na 63 rokov.  Na rozdiel od roku 2021, kedy šlo o vek 62 rokov a 10 mesiacov, sa v roku 2022 dôchodkový vek zaokrúhli.


V spojitosti s počtom vychovaných detí alebo so zamestnaním môžu ísť do dôchodku v roku 2022 aj mladšie ročníky. Týka sa to najmä žien, ktoré sa narodili v roku 1960 a vychovali 2 deti.

Od čoho sa odvíja výška dôchodku?

Od výšky vašej mzdy

Mzda, v rámci ktorej si žiadateľ o dôchodok platil odvody, vstúpi do vzorca pre výpočet penzie ako priemerný osobný mzdový bod. Dané body sa za jednotlivé odpracované roky spriemerujú a získa sa priemerný osobný mzdový bod. 

Od počtu odpracovaných rokov

Platí, že priemerný osobný mzdový bod sa pri výpočte dôchodku vynásobí obdobím dôchodkového poistenia, ako aj súčasnou dôchodkovou hodnotou. Samotné obdobie dôchodkového poistenia predstavuje odpracované roky. 


V tomto smere platí úmera, že čím dlhšie niekto pracuje a z danej práce bude aj dôchodkovo poistený, tým bude aj počet odpracovaných rokov vyšší. Súčasne bude mať aj vyšší dôchodok.

Od toho, ako rastú priemerné platy

Čo sa týka rastu priemerných platov, ten vstupuje do výpočtu dôchodku ako aktuálna dôchodková hodnota. Určí sa podľa medziročného zvýšenia priemerných miezd v treťom štvrťroku.

Od dĺžky sporenia v druhom pilieri

Ak vstúpite do druhého piliera, budete mať vyplácaný dôchodok z prvého aj z druhého piliera.  Platí, že aj výška vášho dôchodku bude vyššia. O túto skutočnosť by sa mali zaujímať najmä ľudia v mladom veku a nenechávať si to na neskôr.


Ak totiž budete sporiť len v prvom pilieri, od štátu získate oveľa nižší dôchodok. 

TIP 

Využiť môžete aj tretí pilier, ktorý je dobrovoľný. Ideálne je zaujímať sa oň pri nástupe do zamestnania. Môže vám naň prispievať aj váš zamestnávateľ. Iným spôsobom, ako si môžete našetriť na dôchodok je investovanie do komodít alebo do dlhodobých akciových fondov.

Zhrnutie

Dôchodkový vek sa každým rokom mení. Je to neustále meniaca sa veličina. Ak berieme do úvahy ekonomický aspekt, nie je jednoduché určiť, ktorý dôchodkový vek je pre ekonomické zázemie a ľudí najlepší.

Miroslav NovysedlakViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Smutný muž
  Život
  10. júna 2022|Silvia Múdra
  Zneužitie osobných údajov: Čo vám hrozí?

  Môže sa to začať celkom nevinne, napríklad stratou občianskeho preukazu. Pokračovanie však nie je ani zďaleka zábavné. Podvodník, ktorý sa skryje za vašu identitu, si môže neoprávnene vybaviť pôžičku, ktorú by ste mali splácať vy. Ako sa brániť a čo v takýchto situáciách robiť?

 • Dvaja zamestnanci
  Život
  04. apríla 2022|Martina Pisarčíková
  Zodpovednosť zamestnanca za škodu: Všetko, čo by ste o nej mali vedieť

  V pracovnom aj osobnom živote nastávajú situácie, kedy spôsobíte rôzne škody. Niekedy je to z dôvodu nešťastnej náhody, inokedy má na to vplyv prostredie, kde sa nachádzate. Tak či onak, zodpovednosť za škodu je kľúčová. Vybrať si ju môžete ako pripoistenie k určitému balíku poistenia alebo ako samostatný produkt, ktorý sa vám bude hodiť najmä v práci. Čo všetko kryje a ako funguje?

 • graf finančnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine
  Život
  30. marca 2022|Silvia Múdra
  Aká finančná kríza nám hrozí po udalostiach na Ukrajine?

  Momentálne je Európa hore nohami. Už dnes je isté, ruská invázia na Ukrajinu spôsobí finančnú krízu. Situácia určite poznačí globálnu ekonomiku, ceny tovarov, pohonných hmôt, úverov či nehnuteľností. Na čo sa máme pripraviť?

 • Zamestnanci vo firme
  Život
  05. marca 2022|Silvia Múdra
  Hmotná zodpovednosť zamestnanca: Čo by ste mali vedieť

  Hmotná zodpovednosť zamestnanca je pojem, s ktorým sa v oblasti pracovno-právnych vzťahov stretávame bežne. Čo však tento výraz presne znamená? Aký je rozdiel medzi hmotnou a všeobecnou zodpovednosťou zamestnanca? Na čo si treba dávať pozor a kedy hmotná zodpovednosť zaniká? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

 • dohoda zamestnanec
  Život
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Matka a dcéra
  Život
  20. februára 2022|Silvia Múdra
  Úrazové poistenie pre deti: Myslite na zdravie svojich najmenších

  Detské úrazy nie sú ničím výnimočným. V lepšom prípade sa skončia zalepeným kolenom, v tom horšom nesú so sebou ďalekosiahle dôsledky, ktoré ovplyvnia fungovanie i finančnú situáciu celej rodiny. Náklady na liečbu, rehabilitácie, cestovanie, ale najmä dočasný výpadok príjmu jedného alebo oboch rodičov. Pýtate sa, ako sa dá na takúto situáciu pripraviť? S výberom úrazového poistenia pre dieťa vám poradíme v nasledujúcom článku.

 • ropny vrt
  Život
  17. februára 2022|Silvia Múdra
  Ako pandémia ovplyvnila vývoj ceny ropy vo svete?

  Cena ropy je ovplyvňované viacerými faktormi, ktoré spôsobujú, že v poslednom období stúpa. S cenou ropy rastú aj ceny pohonných hmôt, čo má, samozrejme, vplyv na každého. Majitelia áut cítia vyššie ceny pri tankovaní, ale keďže rastú aj náklady na dopravu, v konečnom dôsledku sa zdražovanie odráža aj v cenách tovarov a služieb. Prečo cena ropy rastie a aké trendy môžeme očakávať? 

 • vysokoškoláci
  Život
  12. februára 2022|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku a v susedných Čechách.

 • Pár ide po pláži
  Život
  27. januára 2022|Silvia Múdra
  Riziková, kapitálová či investičná životná poistka? Vyberte si správne

  Možno už viete, že životné poistenie je značne komplikovaný finančný produkt. Má totiž hneď niekoľko typov, z ktorých každý má svoje výhody a nevýhody. Ako si teda spomedzi nich vybrať ten správny? Čítajte ďalej, poradíme vám v nasledovných riadkoch.

 • rodina v aute
  Život
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Kto ponúka najlepšie životné poistenie? Aktuálny prehľad v roku 2022

  Vybrať si vhodné životné poistenie vôbec nie je jednoduché. Životné poistenie sa totiž považuje za jeden z zložitejších finančných produktov vôbec. Práve preto sme pre vás pripravili návod, ako sa v ponukách jednotlivých poisťovní zorientovať. Viete, kto ponúka najlepšie životné poistenie?

 • Lyžiar na svahu
  Život
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Ako si vybrať úrazové poistenie na lyžovačku?

  O tom, že lyžovanie patrí medzi obľúbené rekreačné športy Slovákov, svedčia preplnené svahy vychytených i menej známych ski parkov. Priamo úmerne s počtom lyžiarov na zjazdovke však rastie aj riziko úrazu. Zranenie s potrebou lekárskeho ošetrenia či s dlhodobými zdravotnými následkami nie je pri páde na lyžiach ničím výnimočným. K povinnej výbave zodpovedného lyžiara by preto okrem kvalitného výstroja malo patriť aj vhodné úrazové poistenie.

 • matka so svojím dieťaťom
  Život
  31. decembra 2021|Silvia Múdra
  Chráňte vaše bábätko: Kedy je vhodný čas na poistenie pre novorodenca?

  Dieťatko je to najcennejšie, a zároveň najzraniteľnejšie, čo máme. Je pochopiteľné, že nikto z nás si nechce ani len pripustiť myšlienku, že by jeho ratolesť mohli postretnúť akékoľvek nepríjemnosti v zmysle ohrozenia zdravia, či dokonca života. Napriek tomu je rozumné byť zodpovedný a pripraviť sa aj na prípadné ťažšie životné obdobia. Poradíme vám, kedy je ten správny čas na poistenie dieťaťa a ako uzavrieť vhodné poistenie.

 • muž a žena v objatí
  Život
  28. decembra 2021|Silvia Múdra
  Investičné životné poistenie: Aké benefity ponúka oproti klasickej životnej poistke?

  Netušíte, aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením? Nie ste sami. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, aké sú rozdiely medzi týmito produktmi, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú niektoré z nich vhodné aj na zhodnotenie peňažných prostriedkov.

 • riziko
  Život
  14. decembra 2021|Silvia Múdra
  Rizikové životné poistenie: Aké výhody vám prinesie?

  Život prináša plno neočakávaných situácií. Aby vás nezastihol nepripravených, je dobré mať poistku. A to nie hocijakú, ale životnú. Viete, z akých typov životného poistenia máte na výber? A v akých prípadoch by ste si mali zvoliť práve rizikové poistenie? Čítajte ďalej, prezradíme vám to v nasledujúcich riadkoch.

 • eurové mince
  Život
  04. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  Zdravotné a sociálne odvody: Zmeny v roku 2022

  Samostatne zárobkovo činné osoby, teda SZČO, ale aj živnostníkov čakajú v roku 2022 opäť vyššie povinné výdavky. Od januára 2022 im stúpnu minimálne odvody. Do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne budú každý mesiac posielať o čosi vyššiu sumu. Aké zmeny ich čakajú?

 • miniatúra domu
  Život
  02. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  Ako zrušiť stavebné sporenie a neprísť o štátny príspevok?

  Stavebné sporenie bolo kedysi veľmi žiadaným sporením. Aktuálne už nie je také vyhľadávané a mnohí ho kvôli tomu chcú zrušiť. Ako na zrušenie stavebného sporenia a súčasne neprísť o štátny príspevok?

 • šetriaci dôchodci na dôchodku
  Život
  21. novembra 2021|Silvia Múdra
  Životné poistenie: Na čo všetko sa oplatí poistiť?

  Zdá sa vám, že životné poistenie je riadne komplikované? Zdanie neklame. Práve tento typ poistenia sa považuje za jeden z najzložitejších. Aby sme vám aspoň čiastočne uľahčili orientáciu v ňom, pripravili sme pre vás prehľad toho, aké riziká by mala vaša životná poistka zahŕňať a ako správne nastaviť poistné sumy. 

 • dvaja dospelí ľudia a papiere
  Život
  20. októbra 2021|Silvia Múdra
  Ako postupovať pri vypovedaní a vyplatení životnej poistky?

  Rozhodli ste sa vypovedať svoju aktuálnu životnú poistku? Môžete tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, akú žiadosť a v akých termínoch treba v prípade výpovede podať, aké podmienky musíte dodržať a aká suma sa vám zo zrušenej poistky vráti.

 • Žena, ktorá spadla z bicykla
  Život
  17. októbra 2021|Michaela Pősová
  Keď sa život nevyvíja podľa predstáv: Ako postupovať pri plnení úrazového poistenia?

  Život býva nevyspytateľný. Aj ten najmenší úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak človek nevie, ako postupovať a ako si vyžiadať to, na čo má z poistenia nárok. Prinášame vám preto praktický prehľad o tom, ako sa v úrazoch zorientovať a ako byť aj v neľahkých životných situáciách nad vecou.

 • Žena spadla z bicykla a sedí na antuke
  Život
  17. októbra 2021|Michaela Pősová
  Keď sa život nevyvíja podľa predstáv: Ako postupovať pri plnení úrazového poistenia?

  Život býva nevyspytateľný. Aj ten najmenší úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak človek nevie, ako postupovať a ako si vyžiadať to, na čo má z poistenia nárok. Prinášame vám preto praktický prehľad o tom, ako sa v úrazoch zorientovať a ako byť aj v neľahkých životných situáciách nad vecou.

 • elektricke napatie
  Život
  07. septembra 2021|Ján Schneider
  Aké sú ceny energií na Slovensku v porovnaní so zahraničím?

  Pri porovnávaní životnej úrovne a celkovej „ekonomickejekonomickej   kondície a bohatstva“ondície a bohatstva“  ľudí žijúcich na Slovensku a v zahraničí to, samozrejme, nie je len o výške platov. V kontexte komplexného  „spotrebiteľského balíčka“„spotrebiteľského balíčka“, s ktorým pracujú ekonómovia, marketéri aj štatistici, sú podstatné životné náklady. V prvom rade sú to položky na zabezpečenie základných životných potrieb, teda jedla, vody a bývania, vrátane tepla a energií. Možno sa budeme spoločne čudovať, aké rozdielne sú ceny energií, ale aj vody v krajinách Európy.

 • automechanik opravuje auto
  Život
  03. septembra 2021|Tomáš Kolesár
  Viete, aké sú minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov?

  Možno sa budete čudovať, možno nie, ale Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu 6. najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie, a to až 49,7 %. V oblasti daňového a odvodového zaťaženia práce sme na tom ešte horšie, z 32 európskych krajín ho máme 4. najvyššie. Vonkoncom to nie sú lichotivé výsledky a vie to každý podnikateľ, živnostník, slobodný umelec,  „dvojchlapová eseročka“  alebo majitelia firmičiek, firiem či podnikov, ale aj zamestnanci. Pozrime sa spolu na minimálne zdravotné a sociálne odvody živnostníkov.  

 • jadrová elektráreň
  Život
  28. augusta 2021|Ján Schneider
  Ako sa poistiť pri práci v jadrovej elektrárni?

  Práca v jadrovej elektrárni patrí medzi rizikové povolania, podobne ako napríklad práca v bezpečnostných či záchranárskych zložkách. Možno sa budete čudovať, ale medzi rizikové profesie patrí napríklad aj profesionálny tanec. Majú ľudia zarábajúci si na živobytie rizikovejšie ako všetci ostatní šancu poistiť sa? Majú špeciálne podmienky alebo možno privilégiá týkajúce sa dôchodkového, ale aj životného či úrazového poistenia? Čítajte a dozviete sa určite aj to, čo ste doposiaľ netušili.

 • svadba-novomanželia
  Život
  21. augusta 2021|Ján Schneider
  Koľko stojí svadba v roku 2021?

  Pokiaľ sa nechystáte brať rovno na Bratislavskom hrade a sobášiaci nebude predseda parlamentu, tak aj menej reprezentatívna svadba vás môže stáť pomerne veľa. Nehádžte snubné prstene do žita: cena je vždy relatívny pojem a to, čo je pre niekoho nedosiahnuteľný luxus, môže byť pre iného bežný výdavok. Skúsme nájsť zmysluplnú odpoveď na otázku: koľko stojí svadba na Slovensku v roku 2021?

 • poistenie
  Život
  16. augusta 2021|Dominika Blchová
  Ako si vybrať najlepšie poistenie?

  Výber poistenia môže byť náročný. Na trhu sa stretnete s viacerými typmi a možnosťami. Každá poisťovňa vám poskytne iné benefity a výhody. Cena ale nie je všetko. Okrem nej je nutné sledovať aj ďalšie parametre. Ako si vybrať to najlepšie poistenie? Máme pre vás odpovede.