Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

mladomanželia

Mladomanželská pôžička: Oplatí sa o ňu žiadať?

5/5

Mladomanželská pôžička naberá neustále na popularite. Ak si dvaja mladí ľudia povedia áno, je zjavné, že chcú spoločne zdieľať život. Ideálne by bolo, keby mali víziu o tom, kde budú žiť. V rámci tejto otázky nastupuje na scénu Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) s mladomanželskou pôžičkou.

Mladomanželská pôžička: O čo vlastne ide?

Vráťme sa k spomínanému ŠFRB, ktorý funguje od 90. rokov. Na jeho existenciu sa takmer zabudlo, no aktuálnu podobu nadobudol 1. júla 2019. Od spomínaného dátumu sa novela zákona rozšírila a rozšírila aj typy financovania, ktoré ponúka ŠFRB. Sú obohatené o niekoľko bodov, ktoré sú označené ako mladomanželská pôžička.

Pôžička je primárne orientovaná na financovanie stavebných úprav bytu, rodinných domov či obstaranie bytu pre manželské páry. Kedysi išlo o úver pre mladomanželov vo veku do 30 rokov, ktorý sa pohyboval v sume 50 000 korún. V tomto období bola mladomanželom poskytnutá pôžička s výhodným úrokom. 

Za tieto peniaze si mohli vybaviť zariadenie pre domácnosť, alebo si zaobstarať vlastné bývanie. Akým spôsobom je mladomanželská pôžička poskytovaná manželom po novelizácii?

V júni 2019 sa program pre podporu Štátneho fondu rozvoja bývania skladal z piatich bodov, ku ktorým patrilo:

  • financovanie obnovy aj výstavby zariadenia sociálnych služieb,

  • financovanie obnovy bytovej budovy, čo platilo hlavne pre rodinné, ako aj bytové domy,

  • financovanie kúpy pozemky k nájomným bytom a financovanie technickej vybavenosti,

  • financovanie výstavby, ako aj kúpy nájomného bytu,

  • financovanie obstarania bytu či rodinného domu v rámci fyzických osôb.

Okrem piateho bodu bol po novele zákona doplnený aj šiesty bod. Týkal sa financovania stavebných úprav bytu v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome. Ďalšou novinkou bola aj možnosť financovania v prípade zakúpenia bytu alebo bytu v rodinnom dome, ktorý je starší ako 3 roky. 

Rovnako boli zavedené aj miernejšie podmienky pre mladomanželské páry. Podobne ako v prípade hypoték, aj v tomto prípade môžete ručiť výhradne nehnuteľnosťou.


Vedeli ste, že…

...mladomanželská pôžička nepatrí k typom pôžičiek, ktoré bežne poznáme? Ide o isté zvýhodnenie kritérií v rámci jej poskytovania. Úľavu môžete získať pri obstaraní, čiže pri stavbe alebo kúpe nehnuteľnosti, ktorá má podobu bytu alebo rodinného domu. Úľava sa týka aj rekonštrukcie. Finančná podpora od ŠFRB je poskytovaná iba jednorazovo.


Kto má nárok na mladomanželskú pôžičku?

O tento typ pôžičky majú nárok mladomanželia, ktorí v deň, kedy podali žiadosť, majú menej ako 35 rokov. Žiadosť musia podať do roka od chvíle, kedy uzavreli manželstvo.

Musíte spĺňať aj tieto podmienky:

  • ste občanmi Slovenskej republiky,

  • nemáte žiadne nedoplatky na daňovom úrade, alebo sociálnej zdravotnej poisťovni,

  • váš vek je minimálne 18 rokov,

  • disponujete stabilným príjmom s adekvátnou výškou.

V prípade, že máte záujem o pôžičku, finálny čistý príjem žiadateľa nemôže presiahnuť v rozmedzí minulého kalendárneho roka päťnásobok životného minima určeného pre domácnosť. Životné minimum, ktoré je platné do 30. 6. 2022 a platí pre dve plnoleté osoby, je vo výške 370,18 €. 


TIP

Mladomanželia môžu ŠFRB požiadať o odpustenie sumy 2 000 € z pôžičky. Majú na to nárok, ak sa im narodí dieťa a dožije sa minimálneho jedného roka. Je to možné aj v prípade, ak si dieťa osvoja a žijú s ním v domácnosti aspoň rok. Žiadatelia musia písomnou formou požiadať fond o odpustenie časti úveru. 


Musia tak urobiť najneskôr do obdobia jedného roka po tom, ako im vznikol nárok na odpustenie časti úveru.

Aká je výška pôžičky?

V prípade výstavby či kúpy bytu v rodinnom, bytovom či polyfunkčnom dome, sa poskytuje podpora vo forme úveru. Úver má výšku 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, a to do sumy 120 000 € s ročnou úrokovou sadzbou 1 % po obdobie 40 rokov. Termín splatnosti je do 65. roku veku žiadateľov.

V rámci stavebnej úpravy bytu v rodinnom či bytovom dome, je podpora poskytnutá ako úver vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby. Najvyššia možná podpora je 30 000 € po dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou, ktorá je 1 %.

Ako požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Aktuálny termín podania žiadosti je od 15. 1. do 30. 9. 2021. Žiadateľ musí predložiť žiadosť v listinnej forme Štátnemu fondu, a to prostredníctvom mestského úradu v okrese podľa lokality stavby. Po tom, ako podáte žiadosť, úrad ju zaeviduje do elektronického príjmu žiadostí. Systém následne vygeneruje poradové číslo žiadosti.

Pracovník úradu overí žiadosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy bola doručená. Finálnu žiadosť pošle na fond. V prípade, že sú v žiadosti nedostatky, pracovník vyzve žiadateľa, aby do 10 pracovných dní upravil žiadosť. Fond ju posúdi a žiadateľovi oznámi možnosť podpory v zákonnej lehote. O žiadosti rozhodne fond do 31. 12. v rámci príslušného kalendárneho roka.

Spôsob čerpania úveru v rámci stavebnej úpravy

Čerpanie úverových prostriedkov v rámci priznania podpory je možné týmto spôsobom: 30 % po otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania. Faktúry budú zdokladované do lehoty 6 mesiacov od momentu, kedy bol účet otvorený. Po zdokladovaní faktúr môže žiadateľ čerpať ďalších 70 %, a to na základe faktúr, ktoré doložil.

Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia, kedy bola žiadosť schválená. Podmienky čerpania budú určené v úverovej zmluve.

Aká musí byť podlahová plocha?

Ak chcete využiť od ŠFRB finančnú podporu na stavbu bytu či vlastného domu, nezabúdajte dodržiavať limity týkajúce sa rozlohy.

Podlahová plocha bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome nesmie byť vyššia ako 80 m², vrátane plochy balkónov, terás či lodžií.

Podlahová plocha bytu v rodinnom dome nemôže byť vyššia ako 120 m². Do podlahovej plochy nie je zarátaná podlahová plocha balkónu, terasy alebo lodžie. V prípade, že je súčasťou rodinného domu aj garáž, do podlahovej plochy nie je zarátaná podlahová plocha daného priestoru do 25 m². Podlahová plocha bytu pri stavebnej úprave bytu sa nesleduje.

Zhrnutie

Štát sa v rámci mladomanželských pôžičiek snaží pomôcť mladým rodinám a vyriešiť otázku ich bývania. V prípade, že o pôžičku požiadate, nemáte istotu, že ju aj získate. Stojí za to o ňu aspoň požiadať a zabojovať o vaše vlastné bývanie.

Miroslav Novysedlak
Miroslav Novysedlak
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.