Napriek tomu, že sa na vašej štvorkolke pohybujete väčšinou mimo cestných komunikácií, štvorkolka je v zmysle platnej legislatívy cestným vozidlom. Podobne, ako sú motocykel alebo trojkolka, aj štvorkolka je vozidlo kategórie L a vzťahuje sa na ňu povinnosť evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte. S tým úzko súvisí aj povinnosť uzatvorenia zmluvy o PZP. 

Prečo je potrebné PZP pre štvorkolku?

Rovnako ako ostatné vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, musí mať aj štvorkolka  platné povinné zmluvné poistenieZmluvu o PZP uzatvára držiteľ štvorkolky (osoba zapísaná v technickom preukaze vozidla) s komerčnou poisťovňou. V zmysle Zákona č. 381/2001 Z.z. upravujúceho povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať vaša štvorkolka uzavretú poistnú zmluvu najneskôr v deň jej prvého použitia v cestnej premávke. Táto sa potom vzťahuje na každého vodiča štvorkolky s krytím škody spôsobenej na majetku, zdraví a živote, ale aj na ušlom zisku. Keď pri rýchlej jazde na štvorkolke spôsobíte škodu inému účastníkovi cestnej premávky, prípadne iného účastníka, vrátane chodcov, zraníte, finančné krytie preukázateľných výdavkov padne na plecia poisťovne.

Premýšľate, aký význam má PZP pre štvorkolku? Mnohí držitelia týchto vozidiel ho uzatvárajú len kvôli hrozbe pokuty pri cestnej kontrole. To je, samozrejme, len jeden z dôvodov. Keď vás na štvorkolke zastaví príslušník polície alebo iná oprávnená osoba, musíte sa okrem iného preukázať aj dokladom o PZP. 

Dôvody, prečo uzatvoriť PZP, sú však oveľa závažnejšie. Štvorkolky sú totiž z hľadiska nehodovosti pomerne rizikovými vozidlami. Ich vodiči sú často mladí, jazdia vysokou rýchlosťou a s túžbou vychutnať si štedrú dávku adrenalínu. To všetko prispieva k vzniku dopravných nehôd a škodových udalostí. Navyše štvorkolky ich držitelia požičiavajú iným vodičom oveľa častejšie ako napríklad osobné automobily. V našej krajine platí tzv. objektívna zodpovednosť. To v preklade znamená, že ako držiteľ štvorkolky ste zodpovedný za niektoré skutky vodiča. Škoda, ktorú spôsobil niekto iný na vašej štvorkolke, tak môže veľmi jednoducho padnúť na vaše plecia.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzatvoriť PZP pre štvorkolku?

Povinné zmluvné poistenie pre štvorkolku uzatvoríte podobne ako PZP na auto alebo PZP na motocykel. Pri cenotvorbe je jedným z najdôležitejších údajov objem motora. Kritériá a ceny sa však od poisťovne k poisťovni začne líšia. Ak nechcete prerobiť rádovo desiatky eur, urobte si malý prieskum a ceny jednotlivých poisťovní si porovnajte. Získate tak najlepšiu možnú ponuku PZP pre vašu štvorkolku. Ak chcete šetriť aj čas, PZP pre štvorkolku si môžete online aj uzavrieť. V priebehu niekoľkých minút si nielen vyberiete tú najvýhodnejšiu ponuku pre seba, ale absolvujete celý proces uzatvárania zmluvy na diaľku. A potom už môžete so svojou štvorkolkou vyraziť na cesty.