Motocykel je podľa zákona motorové vozidlo kategórie L. Rovnako ako pre ostatné motorové vozidlá pohybujúce sa v cestnej premávke, aj pre motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami platí povinnosť uzatvoriť PZP. Ako majiteľ motocykla musíte mať platné poistenie ešte predtým, ako so svojím strojom vyrazíte do ulíc. Je pritom jedno, či vlastníte malú babetu, skúter alebo ťažkú motorku s veľkým objemom. Rozdiel bude len v cene poistného.

PZP potrebuje aj motocykel

V zmysle platnej legislatívy sa povinné zmluvné poistenie zďaleka nevzťahuje len na osobné vozidlá. Zákon o PZP hovorí, že poistené musí byť každé samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Povinnosť uzavrieť poistku pritom padá na plecia držiteľa motocykla. Ten tak musí urobiť najneskôr v deň jeho prvého použitia v cestnej premávke. Poistné služby sa, rovnako ako v prípade osobných automobilov, vzťahujú na pokrytie prípadných škôd spôsobených prevádzkou motocykla tretím osobám. Nejde pritom len o majetkové škody, ale aj o škody na zdraví a života škody na ušlom zisku. Tie sa v prípade dopravnej nehody môžu vyšplhať do závratných výšok.

PZP na motocykel sa v žiadnom prípade nesnažte obchádzať, a to ani vtedy, keď vlastníte športovú motorku, s ktorou sa pohybujete prevažne v teréne, mimo cestnej premávky. Nehodovosť motocyklov na našich cestách je pomerne vysoká. Motocykle jazdia rýchlo a ich vodiči často riskujú predchádzanie aj v menej prehľadných situáciách. Okrem toho motocykle ich držitelia oveľa častejšie požičiavajú iným vodičom. Na Slovensku pritom platí štatút objektívnej zodpovednosti, čo znamená, že za niektoré skutky vodiča zodpovedá držiteľ motorového vozidla. V prípade, že by ste nemali uzatvorené PZP, mohli by ste veľmi nepekne doplatiť na kamaráta, ktorý sa chcel na vašej motorke previezť. 

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP na motocykel?

PZP na motocykel uzatvoríte prakticky rovnako ako PZP na osobný automobil. Majiteľ motocykla, teda osoba zapísaná v technickom preukaze, uzatvára poistnú zmluvu s komerčnou poisťovňou. Poistná suma je v prípade motocyklov väčšinou nižšia ako pri osobných automobiloch. Všetko však závisí od objemu motora. Z pochopiteľných dôvodov bude PZP pre babetu lacnejšie ako PZP pre silnú ťažkú motorku. 

Rozdiely v cenách a v spôsobe cenotvorby existujú aj medzi jednotlivými poisťovňami. Ak si produkty poisťovní porovnáte a vyberiete si výhodnú ponuku, môžete ušetriť až desiatky eur. 


Odporúčame vám preto uzatvoriť PZP pre motocykel online. Ušetríte tak nielen peniaze, ale i množstvo času, ktorý by ste strávili chodením po kamenných pobočkách poisťovní.