Babeta je podľa platnej kategorizácie motorovým vozidlom kategórie L1e – ľahké motorové dvojkolesové vozidlo. Rovnako ako pre iné motocykle, tak aj pre tohto - dnes už veterána slovenských ciest - platí povinnosť zmluvného poistenia. Každé motorové vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách musí byť totiž poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou. To platí aj pre motocykle s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/hod.

Prečo potrebujete PZP pre babetu?

Držiteľ babety musí uzatvoriť PZP najneskôr v deň jej prvého použitia, to znamená skôr, ako s babetou vyjde na cestu. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla u nás v súčasnosti poskytuje 10 komerčných poisťovní združených v Slovenskej asociácii poisťovní. Ide o pomerne bežný poistný produkt veľmi podobný povinnému poisteniu osobného automobilu. Každá poisťovňa musí pri uzatváraní takéhoto poistenia postupovať v zmysle podmienok stanovených legislatívou. Povinné zmluvné poistenie pre babetu pokryje prípadné škody spôsobené jej prevádzkou tretím osobám na zdraví a živote, na majetku alebo na ušlom zisku. Zákon tiež stanovuje minimálne limity poistného krytia.


Babeta sa z hľadiska nehodovosti považuje za pomerne bezpečné vozidlo. Ľahký motocykel má objem motora neprekračujúci 50 cm3 a jej konštrukcia dovoľuje maximálnu rýchlosť 45 km/hod. Napriek tomu povinnosť zmluvného poistenia je u nás ukotvená v zákone a je potrebné ju rešpektovať. A to nielen pre prípad cestnej kontroly, kedy ste ako vodič babety povinný preukázať sa príslušníkovi polície alebo inej oprávnenej osobe platným PZP.  

Ak by ste totiž prevádzkou babety spôsobili škodu na majetku, alebo dokonca zranenie inej osobe, uplatnené a preukázané nároky na náhradu by padli na plecia poisťovne. Tieto sa môžu aj v prípade menších dopravných nehôd alebo škodových udalostí vyšplhať do výšky, ktorá značne zasiahne váš rozpočet. S uzatvorením PZP pre vašu babetu preto určite neváhajte.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP pre babetu?

PZP pre babetu uzatvoríte podpisom poistnej zmluvy v kamennej pobočke poisťovne alebo uzavretím online. Vzhľadom na nízky objem motora a konštrukčnú rýchlosť babety je poistné pomerne nízke. Vo väčšine komerčných poisťovní sa ročný poplatok pohybuje okolo 30 €. 

Ak chcete získať tú najvýhodnejšiu ponuku, jednoznačne vám odporúčame porovnať si ponuky jednotlivých poisťovní a uzatvoriť poistnú zmluvu online, z pohodlia domova. 


Okrem toho, že si ušetríte čas a námahu, veľmi rýchlo získate prehľad v ponuke jednotlivých poisťovní. Keďže ide o zákonom upravené poistenie, nemusíte sa báť, že za nízku cenu dostanete nekvalitný produkt. Každá poisťovňa musí dodržať zákonné limity, a preto je v tomto prípade vhodné zvoliť vyslovene ekonomickú cestu.