Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

Slovakia Energy končí na Slovensku

Slovakia Energy na slovenskom trhu končí. Čo sa stane s jej zákazníkmi?

|Silvia Múdra
5/5

Najväčší alternatívny dodávateľ energií - spoločnosť Slovakia Energy - oznámil ukončenie svojej činnosti na slovenskom trhu. Aké sú dôvody tohto kroku a čo sa stane s jej súčasnými zákazníkmi?

O Slovakia Energy v kocke

Spoločnosť Slovakia Energy bola na slovenskom trhu známa ako alternatívny dodávateľ plynu a elektrickej energie pre domácnosti i firmy. Na slovenskom trhu nebola žiadnym nováčikom - pôsobiť na ňom začala už v roku 2008. Už o päť rokov neskôr sa stala najväčším alternatívnym dodávateľom energií na Slovensku. Počet jej zákazníkov každý rok stúpal a v roku 2021 narástol na celkový 307 770 odberateľov.

Na konci septembra spoločnosť požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zrušenie povolenia na podnikanie v elektroenergetike a plynárenstve. Úrad rozhodne o návrhu Slovakia Energy najneskôr do 30 dní.

Aké sú dôvody ukončenia činnosti?

Samotná spoločnosť Slovakia Energy na svojej stránke uvádza, že s ohľadom na súčasný bezprecedentný vývoj cien na veľkoobchodných trhoch, v spojení so štátnymi reguláciami cenotvorby, sme na Slovensku boli nútení ukončiť svoju činnosť.”

“Tlak na prechod k bez emisným zdrojom energií, špekulácie s emisnými povolenkami, dlhá zima i očakávaný nárast spotreby kvôli rozvoju elektromobility ženú ceny energií na veľkoobchodných trhoch strmo nahor. Navyše vzhľadom k regulovanému trhu nie je z našej strany možné na túto situáciu adekvátne reagovať cenotvorbou a hoci nás to veľmi mrzí, sme preto nútení podnikanie na Slovensku v energetike, ukončiť.”

Čo sa stane so súčasnými zákazníkmi?

Ak patríte k zákazníkom Slovakia Energy, nemusíte sa obávať, že by ste zostali bez dodávok energií. Vaša aktuálna zmluva zanikne najneskôr ku dňu 31.10.2021. Spoločnosť odporúča čím najskôr uzatvoriť dodávkovú zmluvu s novým dodávateľom energií

Ak tak do troch mesiacov od zániku zmluvy neurobíte, dodávky energií vám bude zo zákona po dobu nasledujúcich troch mesiacov po ukončení činnosti spoločnosti Slovakia Energy zaisťovať tzv. dodávateľ poslednej inštancie. Pre odber zemného plynu je to spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Pre elektrickú energiu sú to spoločnosti Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika - v závislosti od distribučného územia, v ktorom sa nachádza vaše odberné miesto.  


Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.