poistná zmluva

Nedajte sa oklamať: Ako má vyzerať poistná zmluva?

6. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 12 min.

Poistenie je slovo, ktoré bolo po celé roky stigmatizované. Niekedy právom, ak ste mali šťastie na nečestného sprostredkovateľa. Časy sa, našťastie, zmenili a v zákonoch vznikli mechanizmy, ktoré umožňujú dohľad a kontrolu. Aj napriek tomu sa ale vyskytujú pokusy, ako obísť zákon. Dnes sa preto pozrieme na to, čo má poistná zmluva obsahovať a na čo si dať pozor.

Poisťovne na Slovensku

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva poisťovaciu činnosť. Koná tak na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Každá poisťovňa sa musí riadiť podľa zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z. Podstatné náležitosti poistnej zmluvy zase upravuje Občiansky zákonník.

Čo musí obsahovať poistná zmluva

Poistná zmluva je právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, poprípade poistníkom, ak bola táto zmluva uzavretá v prospech druhej osoby. Všetko, čo poistná zmluva musí obsahovať, je definované v Občianskom zákonníku paragraf 792, 792a a 792b. Mala by obsahovať tieto náležitosti:


 • návrh na uzavretie poistnej zmluvy,

 • prílohy,

 • doložky k poistnej zmluve,

 • osobitné poistné podmienky,

 • všeobecné poistné podmienky.

Tento návrh je prvým krokom, ktorý robíte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Je to formulár, ktorý obsahuje základné údaje o vás. Sú v ňom zahrnuté poistné riziká, poistné sumy, výška frekvencie a lehoty platenia poistného. Obsahuje tiež ďalšie technické podmienky, ako napríklad spoluúčasť, výluky, opis rizika, atď.

Zapamätajte si, že tento prvý krok  je aj najdôležitejší. Na základe tohto návrhu poisťovňa vypracuje konečnú poistnú zmluvu. Pred podpisom si ju prečítajte pozorne ešte raz, aby ste mali 100 % istotu, že obsahuje všetko, čo potrebujete. Skontrolujte si aj výšku poistného krytia, aby vyhovovalo vašej aktuálnej životnej situácii. 

Prílohy

Prílohy sú dokumenty, ktoré prikladáte k zmluve a bližšie špecifikujú poistné riziko

Pri životnom poistení to môže byť lekársky posudok, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože na jeho základe sa môžu zmeniť poistné podmienky a výluky z poistenia, napríklad ak ste pri uzatváraní poistnej zmluvy zatajili váš zdravotný stav a poistili vás i napriek tomu, že ste pre daný typ rizika nepoistiteľní.

Pri neživotnom poistení, napríklad pri poistení nehnuteľnosti, ide o znalecký posudok. V ňom znalec určí hodnotu majetku, na základe ktorého vie poisťovňa určiť maximálnu výšku poistného plnenia. „Ak má nehnuteľnosť hodnotu 50-tisíc eur, poisťovňa vám ju poistí maximálne do výšky 50-tisíc eur”. Dá sa aj na nižšiu sumu, ale nikdy nie na vyššiu. 


Vedeli ste, že…

… na jednu nehnuteľnosť môžete mať uzatvorených niekoľko poistných zmlúv? Plnenie z nich je ale pomerné a súčet plnení je vždy do maximálnej výšky poistného plnenia poistenej veci. 

Doložky (klauzuly) k poistnej zmluve

Klauzuly k poistnej zmluve sa prikladajú k niektorým pripoisteniam. Ich úlohou je stanoviť výluky alebo obmedzenia v plnení poistenia, prípadne rušia dohodnuté výluky z poistných podmienok. 

Osobitné poistné podmienky

Zvyčajne sa používajú vtedy, keď  sa dohodnete s poisťovňou na podmienkach, ktoré nie sú súčasťou ich všeobecných poistných podmienok.

Všeobecné poistné podmienky 

Každá poistná zmluva musí obsahovať VPP – či už v papierovej, alebo elektronickej forme. Málokto ich číta, čo je ale veľká chyba. Vo VPP je zahrnuté všetko podstatné: 


 • výklad pojmov – celá poistná zmluva používa odborné výrazy, ktorým laik nerozumie (napríklad slová, ako poistiteľ, poistený a poistník, môžu byť v zmluvnom vzťahu až tri rôzne osoby),

 • poistná udalosť - čo to je a kedy nastáva,

 • predmet poistenia,

 • poistné riziká – výluky, definícia a opis,

 • poistné a platenie poistného – jednorazové poistné alebo pravidelné? Ročné, štvrťročné alebo mesačné,

 • začiatok poistenia, poistná doba a koniec poistenia,

 • poistné plnenie,

 • výluky a obmedzenia z poistného plnenia – napríklad pri poistení zodpovednosti za škodu je požitie alkoholu dôvodom na výluku z poistného plnenia.


Ak máte viacero návrhov od rôznych poisťovní, podrobne si prečítajte ich VPP. Každá poisťovňa má iné podmienky a iné výluky. Môže sa teda stať, že niekde je dané poistné riziko kryté a inde nie. 

Čo nesmie obsahovať poistná zmluva

„Nesmie poistná zmluva obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.”

Občiansky zákonník

Za také podmienky sa považuje napríklad aj zamlčanie všetkých podmienok a povinností, ku ktorým sa podpisom zaväzujete alebo zmena zmluvných podmienok bez vášho vedomia.


Tip

Ideálne poistné plnenie pri životnom poistení v prípade smrti by malo byť vo výške vášho 2-ročného platu. Minimálne by mala vykryť aspoň ročný výpadok. Všetko pod touto hranicou je zle nastavená poistka. 

Na čo si dať pozor

Určite si dajte pozor na text, ktorý je napísaný drobným písmom. Väčšinou ide o dôležité informácie, ktoré sa snaží sprostredkovateľ pred vami skryť, bez toho, aby porušil zákon. Asi najhlavnejší dôvod takéhoto konania sú nelichotivé podmienky, ktoré by mohli zhatiť celý obchod. Keď takýto text uvidíte, spozornite a prečítajte si ho, aby ste predišli nepríjemnému prekvapeniu.

V zmluve sa tiež vyskytuje pojem  „čakacia doba”. Je to lehota, ktorá plynie od začatia poistenia a platí stanovený čas. Počas tejto doby  nie je kryté poistné riziko, na ktoré sa vzťahuje. Napríklad pri doplnkovom pripoistení hospitalizácie býva u žien čakacia doba 9 mesiacov. Od vzniku poistenia nebude mať klientka nárok na poistné plnenie v prípade hospitalizácie.

Pri vypĺňaní zdravotného dotazníka pri životnom poistení odpovedajte pravdivo. Poisťovne si vo svojich VPP vyhradzujú právo na overenie vášho zdravotného stavu. Ak ste teda prekonali nejaké ochorenie, vďaka ktorému máte výluku z poistenia, môže sa vám to vypomstiť. 

Zhrnutie na záver

Vďaka legislatíve máme transparentný trh s poistkami. No i napriek tomu sa nájdu prípady, keď sa nepoctiví sprostredkovatelia spoliehajú na vašu nepozornosť. Legálnym spôsobom sa snažia zakryť neatraktívne podmienky či už malým písmom, alebo vám neposkytnú VPP. Vy však viete, čo má obsahovať poistná zmluva a nedáte sa oklamať.

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • nezverejnené evidenčné číslo vozidla
  30. decembra 2022|Martina Pisarčíková
  Zmeny k novým tabuľkám s EČV: Čo čaká motoristov?

  O nových evidenčných číslach sa začalo hovoriť už v roku 2021. Zmena ich výzoru a používania mala prísť do platnosti v marci 2022. Nestalo sa tak a po najnovších úpravách je v hre ďalší dátum, presnejšie 1. január 2023. Aké zmeny môžu motoristi očakávať?

 • autá jazdiace po zasneženej ceste
  09. decembra 2022|Martina Pisarčíková
  Ako zvládnuť zimu za volantom?

  Zima je jedným z najnáročnejších období pre nejedného vodiča. Poľadovica a nízke teploty zvyšujú riziko dopravnej nehody či inej kolízie, ktorá môže skončiť nešťastím. Ak sa tomu chcete vyhnúť, nezabudnite sa na chladné ročné obdobie správne pripraviť. Ako na to? Máme pre vás praktické tipy.

 • auto-súčiastky
  30. novembra 2022|Silvia Múdra
  Vyradenie starého vozidla z evidencie: Aké sú možnosti?

  Priemerná životnosť vozidla je 12 až 15 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa často stáva nepojazdným a je potrebné ho vyradiť z evidencie. Ako takýto proces prebieha? Je možné takéto vozidlo rozpredať na náhradné diely alebo je potrebné ho zošrotovať? Zaujímajú vás poplatky s tým spojené? Všetky odpovede sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 • vytopené auto na ulici
  22. novembra 2022|Dominika Blchová
  Poistenie auta proti živelným pohromám: Aké máte možnosti?

  Na svoje vozidlo si musíte dávať pozor. Nikdy neviete, čo sa mu môže stať. Parkovanie v garáži alebo pri dome však nemusí stačiť. Najlepšie je preto spoľahnúť sa na krytie z poistenia alebo pripoistenia. Takéto zabezpečenie je dôležité hlavne v prípade živelných udalostí. Aké máte možnosti?

 • auto na ceste
  11. novembra 2022|Martina Pisarčíková
  Čo je amortizácia auta a čo ju spôsobuje?

  Pri vybavovaní povinného zmluvného alebo havarijného poistenia sa môžete stretnúť aj so slovom amortizácia. Tá môže výrazne ovplyvniť to, ako na vozidlo pozerajú jednotlivé poisťovne a akú výslednú sumu vám za poistku ponúknu. Čo amortizácia znamená a prečo je taká dôležitá?

 • podpis dokumenty rukou
  30. októbra 2022|Silvia Múdra
  Ako zrušiť poistnú zmluvu? Vzor dokumentu a rady, ktoré oceníte

  Potrebujete zrušiť poistnú zmluvu? Pripravili sme pre vás návod, ako by ste mali postupovať. V článku nájdete vzor dokumentu na zrušenie poistnej zmluvy, ktorý stačí vyplniť, podpísať a doručiť poisťovni. 

 • červená na semafore
  24. októbra 2022|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • peniaze, kalkualčka, mini autíčko a papiere
  05. septembra 2022|Silvia Múdra
  Zdražovanie PZP: Vodiči zaplatia za poistky viac

  Nemáme pre vás dobré správy. Tento rok si priplatíme nielen za potraviny, energie, ale aj za poistenie vozidiel. Pri predlžovaní uzatvorených zmlúv zaplatíme aj o niekoľko desiatok eur naviac. Môže za to hneď niekoľko faktorov.

 • kľúč od auta
  28. augusta 2022|Daniel Výcha
  Ako zistiť vek pneumatiky alebo koľko stojí náhradný kľúč od auta? Prinášame auto-moto informácie

  Zaujíma vás, ako zistiť vek pneumatiky, kedy je dobré ich vymeniť alebo koľko stojí náhradný kľúč od auta? Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa pýta veľké množstvo vodičov.