poistná zmluva

Nedajte sa oklamať: Ako má vyzerať poistná zmluva?

6. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 12 min.

Poistenie je slovo, ktoré bolo po celé roky stigmatizované. Niekedy právom, ak ste mali šťastie na nečestného sprostredkovateľa. Časy sa, našťastie, zmenili a v zákonoch vznikli mechanizmy, ktoré umožňujú dohľad a kontrolu. Aj napriek tomu sa ale vyskytujú pokusy, ako obísť zákon. Dnes sa preto pozrieme na to, čo má poistná zmluva obsahovať a na čo si dať pozor.

Poisťovne na Slovensku

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva poisťovaciu činnosť. Koná tak na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Každá poisťovňa sa musí riadiť podľa zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z. Podstatné náležitosti poistnej zmluvy zase upravuje Občiansky zákonník.

Čo musí obsahovať poistná zmluva

Poistná zmluva je právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, poprípade poistníkom, ak bola táto zmluva uzavretá v prospech druhej osoby. Všetko, čo poistná zmluva musí obsahovať, je definované v Občianskom zákonníku paragraf 792, 792a a 792b. Mala by obsahovať tieto náležitosti:


 • návrh na uzavretie poistnej zmluvy,

 • prílohy,

 • doložky k poistnej zmluve,

 • osobitné poistné podmienky,

 • všeobecné poistné podmienky.

Tento návrh je prvým krokom, ktorý robíte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Je to formulár, ktorý obsahuje základné údaje o vás. Sú v ňom zahrnuté poistné riziká, poistné sumy, výška frekvencie a lehoty platenia poistného. Obsahuje tiež ďalšie technické podmienky, ako napríklad spoluúčasť, výluky, opis rizika, atď.

Zapamätajte si, že tento prvý krok  je aj najdôležitejší. Na základe tohto návrhu poisťovňa vypracuje konečnú poistnú zmluvu. Pred podpisom si ju prečítajte pozorne ešte raz, aby ste mali 100 % istotu, že obsahuje všetko, čo potrebujete. Skontrolujte si aj výšku poistného krytia, aby vyhovovalo vašej aktuálnej životnej situácii. 

Prílohy

Prílohy sú dokumenty, ktoré prikladáte k zmluve a bližšie špecifikujú poistné riziko

Pri životnom poistení to môže byť lekársky posudok, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože na jeho základe sa môžu zmeniť poistné podmienky a výluky z poistenia, napríklad ak ste pri uzatváraní poistnej zmluvy zatajili váš zdravotný stav a poistili vás i napriek tomu, že ste pre daný typ rizika nepoistiteľní.

Pri neživotnom poistení, napríklad pri poistení nehnuteľnosti, ide o znalecký posudok. V ňom znalec určí hodnotu majetku, na základe ktorého vie poisťovňa určiť maximálnu výšku poistného plnenia. „Ak má nehnuteľnosť hodnotu 50-tisíc eur, poisťovňa vám ju poistí maximálne do výšky 50-tisíc eur”. Dá sa aj na nižšiu sumu, ale nikdy nie na vyššiu. 


Vedeli ste, že…

… na jednu nehnuteľnosť môžete mať uzatvorených niekoľko poistných zmlúv? Plnenie z nich je ale pomerné a súčet plnení je vždy do maximálnej výšky poistného plnenia poistenej veci. 

Doložky (klauzuly) k poistnej zmluve

Klauzuly k poistnej zmluve sa prikladajú k niektorým pripoisteniam. Ich úlohou je stanoviť výluky alebo obmedzenia v plnení poistenia, prípadne rušia dohodnuté výluky z poistných podmienok. 

Osobitné poistné podmienky

Zvyčajne sa používajú vtedy, keď  sa dohodnete s poisťovňou na podmienkach, ktoré nie sú súčasťou ich všeobecných poistných podmienok.

Všeobecné poistné podmienky 

Každá poistná zmluva musí obsahovať VPP – či už v papierovej, alebo elektronickej forme. Málokto ich číta, čo je ale veľká chyba. Vo VPP je zahrnuté všetko podstatné: 


 • výklad pojmov – celá poistná zmluva používa odborné výrazy, ktorým laik nerozumie (napríklad slová, ako poistiteľ, poistený a poistník, môžu byť v zmluvnom vzťahu až tri rôzne osoby),

 • poistná udalosť - čo to je a kedy nastáva,

 • predmet poistenia,

 • poistné riziká – výluky, definícia a opis,

 • poistné a platenie poistného – jednorazové poistné alebo pravidelné? Ročné, štvrťročné alebo mesačné,

 • začiatok poistenia, poistná doba a koniec poistenia,

 • poistné plnenie,

 • výluky a obmedzenia z poistného plnenia – napríklad pri poistení zodpovednosti za škodu je požitie alkoholu dôvodom na výluku z poistného plnenia.


Ak máte viacero návrhov od rôznych poisťovní, podrobne si prečítajte ich VPP. Každá poisťovňa má iné podmienky a iné výluky. Môže sa teda stať, že niekde je dané poistné riziko kryté a inde nie. 

Čo nesmie obsahovať poistná zmluva

„Nesmie poistná zmluva obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.”

Občiansky zákonník

Za také podmienky sa považuje napríklad aj zamlčanie všetkých podmienok a povinností, ku ktorým sa podpisom zaväzujete alebo zmena zmluvných podmienok bez vášho vedomia.


Tip

Ideálne poistné plnenie pri životnom poistení v prípade smrti by malo byť vo výške vášho 2-ročného platu. Minimálne by mala vykryť aspoň ročný výpadok. Všetko pod touto hranicou je zle nastavená poistka. 

Na čo si dať pozor

Určite si dajte pozor na text, ktorý je napísaný drobným písmom. Väčšinou ide o dôležité informácie, ktoré sa snaží sprostredkovateľ pred vami skryť, bez toho, aby porušil zákon. Asi najhlavnejší dôvod takéhoto konania sú nelichotivé podmienky, ktoré by mohli zhatiť celý obchod. Keď takýto text uvidíte, spozornite a prečítajte si ho, aby ste predišli nepríjemnému prekvapeniu.

V zmluve sa tiež vyskytuje pojem  „čakacia doba”. Je to lehota, ktorá plynie od začatia poistenia a platí stanovený čas. Počas tejto doby  nie je kryté poistné riziko, na ktoré sa vzťahuje. Napríklad pri doplnkovom pripoistení hospitalizácie býva u žien čakacia doba 9 mesiacov. Od vzniku poistenia nebude mať klientka nárok na poistné plnenie v prípade hospitalizácie.

Pri vypĺňaní zdravotného dotazníka pri životnom poistení odpovedajte pravdivo. Poisťovne si vo svojich VPP vyhradzujú právo na overenie vášho zdravotného stavu. Ak ste teda prekonali nejaké ochorenie, vďaka ktorému máte výluku z poistenia, môže sa vám to vypomstiť. 

Zhrnutie na záver

Vďaka legislatíve máme transparentný trh s poistkami. No i napriek tomu sa nájdu prípady, keď sa nepoctiví sprostredkovatelia spoliehajú na vašu nepozornosť. Legálnym spôsobom sa snažia zakryť neatraktívne podmienky či už malým písmom, alebo vám neposkytnú VPP. Vy však viete, čo má obsahovať poistná zmluva a nedáte sa oklamať.

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Socha Slobody v New York
  29. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako sa pripraviť na cestu do Ameriky?

  Naplánovali ste si cestu do Spojených štátov amerických? Pred samotnou cestou myslite na to, že budete musieť podstúpiť aj nejaké „vybavovačky”. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, či na cestu do USA potrebujete víza a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere cestovného poistenia.

 • muž na elektrickej kolobežke
  24. novembra 2023|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Vlastníte elektrickú kolobežku alebo segway? Potom vás čaká nová povinnosť. Od januára 2024 by mala začať platiť novela zákona o PZP, podľa ktorej budú musieť mať aj používatelia týchto dopravných prostriedkov za určitých okolností uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 • Auto na snehu
  15. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Zákony o zimných pneumatikách: Ako je to v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku?

  Zákony o zimných pneumatikách na Slovensku musí poznať každý vodič. Ide o informácie, ktoré je nutné dodržať, ak sa chcete vyhnúť zbytočným pokutám. Vedieť všetky dátumy a podmienky z okolitých krajín je náročné. Preto vám prinášame aktuálne informácie nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska.

 • červená na semafore
  11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • hracie autíčko na stole
  05. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Prihlásenie vozidla z iného okresu: Ako prepísať auto v okrese?

  Kúpa vozidla si vyžaduje nielen finančné prostriedky, ale aj administratívne úkony, ktoré treba vykonať. Tieto úkony sú spojené najmä s prepisom auta.Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste.

 • vysokoškoláci
  28. októbra 2023|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku.

 • auto na dialnici
  20. februára 2023|Richard Zona
  Diaľničná známka: Oplatí sa vám kupovať celoročnú?

  Viete, aký typ diaľničnej známky si môžete kúpiť a za akú cenu v roku 2023? Je výhodnejšia celoročná diaľničná známka alebo s kratšou platnosťou? Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • Sediaca žena fotiaca si scenériu
  22. januára 2023|Barbora Petříková
  Cestovné poistenie v kocke

  To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.

 • Dve havarované autá
  18. januára 2023|Silvia Múdra
  Havarijná poistka na auto: 5 otázok, ktoré by ste mali zvážiť pred uzavretím

  Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.