poistná zmluva

Nedajte sa oklamať: Ako má vyzerať poistná zmluva?

6. 7. 2021
|
Dĺžka čítania: 12 min.

Poistenie je slovo, ktoré bolo po celé roky stigmatizované. Niekedy právom, ak ste mali šťastie na nečestného sprostredkovateľa. Časy sa, našťastie, zmenili a v zákonoch vznikli mechanizmy, ktoré umožňujú dohľad a kontrolu. Aj napriek tomu sa ale vyskytujú pokusy, ako obísť zákon. Dnes sa preto pozrieme na to, čo má poistná zmluva obsahovať a na čo si dať pozor.

Poisťovne na Slovensku

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva poisťovaciu činnosť. Koná tak na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Každá poisťovňa sa musí riadiť podľa zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z. Podstatné náležitosti poistnej zmluvy zase upravuje Občiansky zákonník.

Čo musí obsahovať poistná zmluva

Poistná zmluva je právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, poprípade poistníkom, ak bola táto zmluva uzavretá v prospech druhej osoby. Všetko, čo poistná zmluva musí obsahovať, je definované v Občianskom zákonníku paragraf 792, 792a a 792b. Mala by obsahovať tieto náležitosti:


 • návrh na uzavretie poistnej zmluvy,

 • prílohy,

 • doložky k poistnej zmluve,

 • osobitné poistné podmienky,

 • všeobecné poistné podmienky.

Tento návrh je prvým krokom, ktorý robíte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Je to formulár, ktorý obsahuje základné údaje o vás. Sú v ňom zahrnuté poistné riziká, poistné sumy, výška frekvencie a lehoty platenia poistného. Obsahuje tiež ďalšie technické podmienky, ako napríklad spoluúčasť, výluky, opis rizika, atď.

Zapamätajte si, že tento prvý krok  je aj najdôležitejší. Na základe tohto návrhu poisťovňa vypracuje konečnú poistnú zmluvu. Pred podpisom si ju prečítajte pozorne ešte raz, aby ste mali 100 % istotu, že obsahuje všetko, čo potrebujete. Skontrolujte si aj výšku poistného krytia, aby vyhovovalo vašej aktuálnej životnej situácii. 

Prílohy

Prílohy sú dokumenty, ktoré prikladáte k zmluve a bližšie špecifikujú poistné riziko

Pri životnom poistení to môže byť lekársky posudok, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože na jeho základe sa môžu zmeniť poistné podmienky a výluky z poistenia, napríklad ak ste pri uzatváraní poistnej zmluvy zatajili váš zdravotný stav a poistili vás i napriek tomu, že ste pre daný typ rizika nepoistiteľní.

Pri neživotnom poistení, napríklad pri poistení nehnuteľnosti, ide o znalecký posudok. V ňom znalec určí hodnotu majetku, na základe ktorého vie poisťovňa určiť maximálnu výšku poistného plnenia. „Ak má nehnuteľnosť hodnotu 50-tisíc eur, poisťovňa vám ju poistí maximálne do výšky 50-tisíc eur”. Dá sa aj na nižšiu sumu, ale nikdy nie na vyššiu. 


Vedeli ste, že…

… na jednu nehnuteľnosť môžete mať uzatvorených niekoľko poistných zmlúv? Plnenie z nich je ale pomerné a súčet plnení je vždy do maximálnej výšky poistného plnenia poistenej veci. 

Doložky (klauzuly) k poistnej zmluve

Klauzuly k poistnej zmluve sa prikladajú k niektorým pripoisteniam. Ich úlohou je stanoviť výluky alebo obmedzenia v plnení poistenia, prípadne rušia dohodnuté výluky z poistných podmienok. 

Osobitné poistné podmienky

Zvyčajne sa používajú vtedy, keď  sa dohodnete s poisťovňou na podmienkach, ktoré nie sú súčasťou ich všeobecných poistných podmienok.

Všeobecné poistné podmienky 

Každá poistná zmluva musí obsahovať VPP – či už v papierovej, alebo elektronickej forme. Málokto ich číta, čo je ale veľká chyba. Vo VPP je zahrnuté všetko podstatné: 


 • výklad pojmov – celá poistná zmluva používa odborné výrazy, ktorým laik nerozumie (napríklad slová, ako poistiteľ, poistený a poistník, môžu byť v zmluvnom vzťahu až tri rôzne osoby),

 • poistná udalosť - čo to je a kedy nastáva,

 • predmet poistenia,

 • poistné riziká – výluky, definícia a opis,

 • poistné a platenie poistného – jednorazové poistné alebo pravidelné? Ročné, štvrťročné alebo mesačné,

 • začiatok poistenia, poistná doba a koniec poistenia,

 • poistné plnenie,

 • výluky a obmedzenia z poistného plnenia – napríklad pri poistení zodpovednosti za škodu je požitie alkoholu dôvodom na výluku z poistného plnenia.


Ak máte viacero návrhov od rôznych poisťovní, podrobne si prečítajte ich VPP. Každá poisťovňa má iné podmienky a iné výluky. Môže sa teda stať, že niekde je dané poistné riziko kryté a inde nie. 

Čo nesmie obsahovať poistná zmluva

„Nesmie poistná zmluva obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.”

Občiansky zákonník

Za také podmienky sa považuje napríklad aj zamlčanie všetkých podmienok a povinností, ku ktorým sa podpisom zaväzujete alebo zmena zmluvných podmienok bez vášho vedomia.


Tip

Ideálne poistné plnenie pri životnom poistení v prípade smrti by malo byť vo výške vášho 2-ročného platu. Minimálne by mala vykryť aspoň ročný výpadok. Všetko pod touto hranicou je zle nastavená poistka. 

Na čo si dať pozor

Určite si dajte pozor na text, ktorý je napísaný drobným písmom. Väčšinou ide o dôležité informácie, ktoré sa snaží sprostredkovateľ pred vami skryť, bez toho, aby porušil zákon. Asi najhlavnejší dôvod takéhoto konania sú nelichotivé podmienky, ktoré by mohli zhatiť celý obchod. Keď takýto text uvidíte, spozornite a prečítajte si ho, aby ste predišli nepríjemnému prekvapeniu.

V zmluve sa tiež vyskytuje pojem  „čakacia doba”. Je to lehota, ktorá plynie od začatia poistenia a platí stanovený čas. Počas tejto doby  nie je kryté poistné riziko, na ktoré sa vzťahuje. Napríklad pri doplnkovom pripoistení hospitalizácie býva u žien čakacia doba 9 mesiacov. Od vzniku poistenia nebude mať klientka nárok na poistné plnenie v prípade hospitalizácie.

Pri vypĺňaní zdravotného dotazníka pri životnom poistení odpovedajte pravdivo. Poisťovne si vo svojich VPP vyhradzujú právo na overenie vášho zdravotného stavu. Ak ste teda prekonali nejaké ochorenie, vďaka ktorému máte výluku z poistenia, môže sa vám to vypomstiť. 

Zhrnutie na záver

Vďaka legislatíve máme transparentný trh s poistkami. No i napriek tomu sa nájdu prípady, keď sa nepoctiví sprostredkovatelia spoliehajú na vašu nepozornosť. Legálnym spôsobom sa snažia zakryť neatraktívne podmienky či už malým písmom, alebo vám neposkytnú VPP. Vy však viete, čo má obsahovať poistná zmluva a nedáte sa oklamať.

Stanislav RybárViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • podpis zmluvy
  29. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Koľko stojí prepis dovezeného auta zo zahraničia?

  Uvažujete o kúpe vozidla zo zahraničia? Okrem dohodnutia detailov s predajcom nezabudnite na ďalšie povinnosti, ktoré vás čakajú. Patrí sem napríklad odhlásenie vozidla v zahraničí, uzatvorenie povinného zmluvného poistenia, podanie žiadosti o uznanie typového schválenia a ďalšie kroky. Ak neviete, ako postupovať, využite náš praktický návod.

 • rozbité čelné sklo na aute
  08. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Koľko stojí výmena čelného skla v Bratislave?

  Čelné sklo môže poškodiť dokonca aj najmenší kamienok, ktorý sa odrazí vo vysokej rýchlosti spod kolesa vozidla idúceho pred vami. Niekedy si škodu všimnete ihneď, inokedy až po istom čase, napríklad pri umývaní auta. Čo robiť v takom prípade? Je dôležité čo najskôr vyriešiť aj najmenšiu prasklinu, aby ste kvôli nej nemuseli platiť vysokú pokutu.

 • nové auto bez ŠPZ
  28. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zoznam EČV na Slovensku: Poznáte ich všetky?

  Hoci sa na našich cestách postupne objavuje čoraz viac vozidiel so značkou začínajúcou AA, staré „ešpézetky” s označením okresu budeme vídať ešte pomerne dlho. Doteraz zaužívaný model evidenčných čísel viazaný na auto a okres je totiž stále platný a oba formáty budú fungovať súbežne. Ak chcete mať prehľad o všetkých skratkách okresov na Slovensku, alebo hľadáte konkrétnu skratku, pozrite si ich v našom zozname.

 • žena za volantom v novom aute
  22. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Prihlásenie auta z Čiech a Moravy: Ako na to?

  Rozhodli ste sa, že si zaobstaráte vozidlo z Čiech alebo Moravy? V tom prípade musíte vedieť, ako ho správne prihlásiť. Celý proces nie je náročný, no skladá sa z viacerých krokov. Ktoré to sú a na čo si dávať pozor?

 • muž na vozíku s asistentkou
  09. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zľava na auto či servis pre ZŤP: Kedy máte nárok?

  Pre niektorých ľudí je auto kvôli ťažkému zdravotnému postihnutiu nutnosťou. Aj preto majú osoby so ZŤP preukazom nárok na rôzne cenové zvýhodnenia. Ak k nim patríte aj vy, v nasledujúcich riadkoch vám prinášame prehľad, o aké príspevky a za akých podmienok môžete v súvislosti s autom požiadať.

 • muž na elektrickej kolobežke
  24. novembra 2023|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Vlastníte elektrickú kolobežku alebo segway? Potom vás čaká nová povinnosť. Od januára 2024 by mala začať platiť novela zákona o PZP, podľa ktorej budú musieť mať aj používatelia týchto dopravných prostriedkov za určitých okolností uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 • Auto na snehu
  15. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Zákony o zimných pneumatikách: Ako je to v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku?

  Zákony o zimných pneumatikách na Slovensku musí poznať každý vodič. Ide o informácie, ktoré je nutné dodržať, ak sa chcete vyhnúť zbytočným pokutám. Vedieť všetky dátumy a podmienky z okolitých krajín je náročné. Preto vám prinášame aktuálne informácie nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska.

 • červená na semafore
  11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • nezverejnené evidenčné číslo vozidla
  30. decembra 2022|Martina Pisarčíková
  Zmeny k novým tabuľkám s EČV: Čo čaká motoristov?

  O nových evidenčných číslach sa začalo hovoriť už v roku 2021. Zmena ich výzoru a používania mala prísť do platnosti v marci 2022. Nestalo sa tak a po najnovších úpravách je v hre ďalší dátum, presnejšie 1. január 2023. Aké zmeny môžu motoristi očakávať?