žena sediaca za počítačom

Čo robiť, ak v práci spôsobíte škodu? Ochráni vás poistenie

11. 3. 2022
|
Dĺžka čítania: 11 min.

Spôsobiť škodu zamestnávateľovi je nielen nepríjemné, ale môže byť aj drahé. Ideálnym riešením, ako predchádzať problémom so spôsobením škôd zamestnávateľovi, je poistenie. Aké máte možnosti? Aké škody takéto poistenie kryje a koľko vás bude stáť? Čítajte ďalej, prezradíme vám to v nasledujúcich riadkoch.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

V rámci pracovno-právneho vzťahu zodpovedáte zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú pri výkone práce.  Môže to byť napríklad strata zverených predmetov, poškodenie alebo zničenie majetku zamestnávateľa a mnohé ďalšie. Za škodu pritom svojmu zamestnávateľovi zodpovedáte podľa typu zamestnaneckého pomeru až do výšky troj- až štvornásobku priemernej mesačnej mzdy

Poistenie zodpovednosti za škodu - čo by ste mali vedieť?

V prípade, že svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať, poistnú ochranu vám poskytne poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu.  Toto poistenie pokrýva škody až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy, ak ide o napríklad o škody na zverenom motorovom vozidle alebo iných veciach (napríklad služobnom mobile či počítači), škody spôsobené chybne vykonanou prácou, poškodenie tovaru pri manipulácii a ďalšie.   


Poistenie je vhodné pre všetky povolania a všetky typy zamestnaneckých pomerov(pracovný, štátnozamestnanecký, služobný alebo obdobný pomer), ale aj pre zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - pre tých však v niektorých poisťovniach platia výluky. Poistenie nie je spravidla možné dojednať ani pre zamestnancov, ktorí pre zamestnávateľa vykonávajú práce na základe živnosti.   


Toto poistenie si môžete uzatvoriť ako zamestnanec sám alebo to môže urobiť aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Ten má možnosť uzavrieť poistenie aj vo forme skupinového poistenia, čo je spravidla možné pri skupinách nad 5 osôb.

Ako si vybrať vhodné poistenie? 

Podobne, ako u iných poistných produktov, aj podmienky poistenia zodpovednosti za škodu sa v jednotlivých poisťovniach odlišujú. Rozdiely sa týkajú najmä rozsahu poistného krytia, výluk z poistenia i samotnej ceny. 


Vo všeobecnosti však poistenie zodpovednosti zamestnanca kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku. V závislosti od podmienok konkrétnej poisťovne sa dajú poistiť aj škody spôsobené chybne vykonanou prácou alebo službou, škody na dopravovaných veciach alebo škody na zverenom motorovom vozidle. Naopak, kryté nie sú spravidla také typy škôd, ktoré zamestnanec spôsobil úmyselne alebo v dôsledku nedbanlivosti.


Cena sa totiž odvíja od viacerých faktorov - napríklad od rizikovej skupiny vášho povolania, predmetov krytia poistenia, výšky poistnej sumy a spoluúčasti, územnej platnosti a ďalších. Dojednaná poistná suma by pritom mala zodpovedať maximálnej výške škody, teda štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku. 


Poistenie zodpovednosti za škodu - produkty vybraných poisťovní

Vybrali sme pre vás tri produkty poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré sa navzájom odlišujú poistnými sumami, krytím i cenami za poistné. Pre orientačný výpočet cenysme použili príklad zamestnanca v pracovnom pomere, pracujúceho ako dokladač tovaru s hrubým príjmom 800 € mesačne, ktorý nemá k dispozícii služobné vozidlo. 

Poisťovňa Uniqa

Poistenie zodpovednosti zamestnanca v poisťovni Uniqa kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku. Poistiť sa môžete na maximálnu sumu 15 000 €, a to so spoluúčasťou 10 % z každej škody. Pripoistiť si môžete aj škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa. 


Poistenie v Uniqe sa vzťahuje na rôzne typy zamestnaní, ale nie je ho možné dojednať pre zamestnancov pracujúcich na živnosť alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Poistenie sa dá uzavrieť s územnou platnosťou na Slovensku, v Českej republike alebo v štátoch EÚ. 


Výšku poistného si môžete vypočítať pomocou kalkulačky na stránke poisťovne a poistné môžete uzavrieť aj online. Náš vzorový zamestnanec by za plné krytie zahŕňajúce škody spôsobené zamestnávateľovi, krytie vadnej práce a škody na prepravovaných veciach a tovare, v hodnote 3 200 € a s územnou platnosťou na Slovensku zaplatil ročne 51,84 €, pričom spoluúčasť je 10 % (min. 16,60 €). 

Poisťovňa Allianz 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania v poisťovni  Allianz   sa vzťahuje aj na zamestnancov - dohodárov. Poistenie platí na celom území Európy s možnosťou rozšíriť platnosť na celý svet. Poistiť si môžete aj škody na zverenom motorovom vozidle, škody spôsobené chybne vykonanou prácou alebo škody na dopravovaných veciach.


Poistenie je možné uzavrieť na sumu od 1 500 do 50 000 €. Pri vyššej spoluúčasti poskytuje poisťovňa zľavu na poistnom. Výšku poistného si opäť môžete overiť prostredníctvom online kalkulačky


Podľa vyššie uvedeného orientačného výpočtu ceny by náš dokladač tovaru zaplatil v poisťovni ročné poistné 58,56 €, ide však len o krytie samotnej škody spôsobenej zamestnávateľovi. Za krytie vadnej práce a škôd na dopravovaných veciach je potrebné si priplatiť. 

Poisťovňa Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot ponúka poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 14 000 €. Poistenie sa poskytuje pre všetkých zamestnancov vrátane dohodárov. Poistenie s platnosťou v celej Európe je vhodné aj pre vodičov z povolania a zaujímavá je tiež možnosť pripoistenia právnej ochrany. Na orientačný výpočet poistného slúži online kalkulačka na stránke poisťovne. 


Ročné poistné so základným krytím vychádza v tejto poisťovni pre nášho vzorového zamestnanca na 36,8 €. Ráta sa pritom so spoluúčasťou 10 %, minimálne vo výške 33 €. Za poistenie motorového vozidla alebo pracovného stroja si treba priplatiť. 

Malá rada na záver

Aby ste si spomedzi ponúk poisťovní vybrali naozaj to najvýhodnejšie poistenie, poistné produkty si najskôr porovnajte. Nevšímajte si však len cenu, ale aj rozsah poistného krytia a výluky týkajúce sa poistenia. A čo je dôležité, uzavretie poistenia online vám môže ušetriť až polovicu nákladov.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Socha Slobody v New York
  29. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako sa pripraviť na cestu do Ameriky?

  Naplánovali ste si cestu do Spojených štátov amerických? Pred samotnou cestou myslite na to, že budete musieť podstúpiť aj nejaké „vybavovačky”. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, či na cestu do USA potrebujete víza a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere cestovného poistenia.

 • muž na elektrickej kolobežke
  24. novembra 2023|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Vlastníte elektrickú kolobežku alebo segway? Potom vás čaká nová povinnosť. Od januára 2024 by mala začať platiť novela zákona o PZP, podľa ktorej budú musieť mať aj používatelia týchto dopravných prostriedkov za určitých okolností uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 • Auto na snehu
  15. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Zákony o zimných pneumatikách: Ako je to v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku?

  Zákony o zimných pneumatikách na Slovensku musí poznať každý vodič. Ide o informácie, ktoré je nutné dodržať, ak sa chcete vyhnúť zbytočným pokutám. Vedieť všetky dátumy a podmienky z okolitých krajín je náročné. Preto vám prinášame aktuálne informácie nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska.

 • červená na semafore
  11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • vysokoškoláci
  28. októbra 2023|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku.

 • auto na dialnici
  20. februára 2023|Richard Zona
  Diaľničná známka: Oplatí sa vám kupovať celoročnú?

  Viete, aký typ diaľničnej známky si môžete kúpiť a za akú cenu v roku 2023? Je výhodnejšia celoročná diaľničná známka alebo s kratšou platnosťou? Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • Sediaca žena fotiaca si scenériu
  22. januára 2023|Barbora Petříková
  Cestovné poistenie v kocke

  To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.

 • Dve havarované autá
  18. januára 2023|Silvia Múdra
  Havarijná poistka na auto: 5 otázok, ktoré by ste mali zvážiť pred uzavretím

  Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.

 • rodina vonku
  08. januára 2023|Michaela Pősová
  10 tipov, kam s deťmi na výlet cez jarné prázdniny

  Jarné prázdniny, tak ako každé prázdniny, sú dôvodom na radosť. Čas, kedy človek nemusí myslieť na povinnosti, je určite príjemnou zmenou nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Prinášame vám preto desať tipov na jednodňové výlety, ktoré si ako rodina môžete užiť spolu počas nadchádzajúcich jarných prázdnin. Takže, kam s deťmi na výlet?