žena sediaca za počítačom

Čo robiť, ak v práci spôsobíte škodu? Ochráni vás poistenie

11. 3. 2022
|
Dĺžka čítania: 11 min.

Spôsobiť škodu zamestnávateľovi je nielen nepríjemné, ale môže byť aj drahé. Ideálnym riešením, ako predchádzať problémom so spôsobením škôd zamestnávateľovi, je poistenie. Aké máte možnosti? Aké škody takéto poistenie kryje a koľko vás bude stáť? Čítajte ďalej, prezradíme vám to v nasledujúcich riadkoch.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

V rámci pracovno-právneho vzťahu zodpovedáte zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú pri výkone práce.  Môže to byť napríklad strata zverených predmetov, poškodenie alebo zničenie majetku zamestnávateľa a mnohé ďalšie. Za škodu pritom svojmu zamestnávateľovi zodpovedáte podľa typu zamestnaneckého pomeru až do výšky troj- až štvornásobku priemernej mesačnej mzdy

Poistenie zodpovednosti za škodu - čo by ste mali vedieť?

V prípade, že svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať, poistnú ochranu vám poskytne poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu.  Toto poistenie pokrýva škody až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy, ak ide o napríklad o škody na zverenom motorovom vozidle alebo iných veciach (napríklad služobnom mobile či počítači), škody spôsobené chybne vykonanou prácou, poškodenie tovaru pri manipulácii a ďalšie.   


Poistenie je vhodné pre všetky povolania a všetky typy zamestnaneckých pomerov(pracovný, štátnozamestnanecký, služobný alebo obdobný pomer), ale aj pre zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - pre tých však v niektorých poisťovniach platia výluky. Poistenie nie je spravidla možné dojednať ani pre zamestnancov, ktorí pre zamestnávateľa vykonávajú práce na základe živnosti.   


Toto poistenie si môžete uzatvoriť ako zamestnanec sám alebo to môže urobiť aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Ten má možnosť uzavrieť poistenie aj vo forme skupinového poistenia, čo je spravidla možné pri skupinách nad 5 osôb.

Ako si vybrať vhodné poistenie? 

Podobne, ako u iných poistných produktov, aj podmienky poistenia zodpovednosti za škodu sa v jednotlivých poisťovniach odlišujú. Rozdiely sa týkajú najmä rozsahu poistného krytia, výluk z poistenia i samotnej ceny. 


Vo všeobecnosti však poistenie zodpovednosti zamestnanca kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku. V závislosti od podmienok konkrétnej poisťovne sa dajú poistiť aj škody spôsobené chybne vykonanou prácou alebo službou, škody na dopravovaných veciach alebo škody na zverenom motorovom vozidle. Naopak, kryté nie sú spravidla také typy škôd, ktoré zamestnanec spôsobil úmyselne alebo v dôsledku nedbanlivosti.


Cena sa totiž odvíja od viacerých faktorov - napríklad od rizikovej skupiny vášho povolania, predmetov krytia poistenia, výšky poistnej sumy a spoluúčasti, územnej platnosti a ďalších. Dojednaná poistná suma by pritom mala zodpovedať maximálnej výške škody, teda štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku. 


Poistenie zodpovednosti za škodu - produkty vybraných poisťovní

Vybrali sme pre vás tri produkty poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré sa navzájom odlišujú poistnými sumami, krytím i cenami za poistné. Pre orientačný výpočet cenysme použili príklad zamestnanca v pracovnom pomere, pracujúceho ako dokladač tovaru s hrubým príjmom 800 € mesačne, ktorý nemá k dispozícii služobné vozidlo. 

Poisťovňa Uniqa

Poistenie zodpovednosti zamestnanca v poisťovni Uniqa kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku. Poistiť sa môžete na maximálnu sumu 15 000 €, a to so spoluúčasťou 10 % z každej škody. Pripoistiť si môžete aj škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa. 


Poistenie v Uniqe sa vzťahuje na rôzne typy zamestnaní, ale nie je ho možné dojednať pre zamestnancov pracujúcich na živnosť alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Poistenie sa dá uzavrieť s územnou platnosťou na Slovensku, v Českej republike alebo v štátoch EÚ. 


Výšku poistného si môžete vypočítať pomocou kalkulačky na stránke poisťovne a poistné môžete uzavrieť aj online. Náš vzorový zamestnanec by za plné krytie zahŕňajúce škody spôsobené zamestnávateľovi, krytie vadnej práce a škody na prepravovaných veciach a tovare, v hodnote 3 200 € a s územnou platnosťou na Slovensku zaplatil ročne 51,84 €, pričom spoluúčasť je 10 % (min. 16,60 €). 

Poisťovňa Allianz 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania v poisťovni  Allianz   sa vzťahuje aj na zamestnancov - dohodárov. Poistenie platí na celom území Európy s možnosťou rozšíriť platnosť na celý svet. Poistiť si môžete aj škody na zverenom motorovom vozidle, škody spôsobené chybne vykonanou prácou alebo škody na dopravovaných veciach.


Poistenie je možné uzavrieť na sumu od 1 500 do 50 000 €. Pri vyššej spoluúčasti poskytuje poisťovňa zľavu na poistnom. Výšku poistného si opäť môžete overiť prostredníctvom online kalkulačky


Podľa vyššie uvedeného orientačného výpočtu ceny by náš dokladač tovaru zaplatil v poisťovni ročné poistné 58,56 €, ide však len o krytie samotnej škody spôsobenej zamestnávateľovi. Za krytie vadnej práce a škôd na dopravovaných veciach je potrebné si priplatiť. 

Poisťovňa Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot ponúka poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 14 000 €. Poistenie sa poskytuje pre všetkých zamestnancov vrátane dohodárov. Poistenie s platnosťou v celej Európe je vhodné aj pre vodičov z povolania a zaujímavá je tiež možnosť pripoistenia právnej ochrany. Na orientačný výpočet poistného slúži online kalkulačka na stránke poisťovne. 


Ročné poistné so základným krytím vychádza v tejto poisťovni pre nášho vzorového zamestnanca na 36,8 €. Ráta sa pritom so spoluúčasťou 10 %, minimálne vo výške 33 €. Za poistenie motorového vozidla alebo pracovného stroja si treba priplatiť. 

Malá rada na záver

Aby ste si spomedzi ponúk poisťovní vybrali naozaj to najvýhodnejšie poistenie, poistné produkty si najskôr porovnajte. Nevšímajte si však len cenu, ale aj rozsah poistného krytia a výluky týkajúce sa poistenia. A čo je dôležité, uzavretie poistenia online vám môže ušetriť až polovicu nákladov.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • muž na elektrickej kolobežke
  24. novembra 2023|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Vlastníte elektrickú kolobežku alebo segway? Potom vás čaká nová povinnosť. Od januára 2024 by mala začať platiť novela zákona o PZP, podľa ktorej budú musieť mať aj používatelia týchto dopravných prostriedkov za určitých okolností uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 • Smutný muž
  10. júna 2022|Silvia Múdra
  Zneužitie osobných údajov: Čo vám hrozí?

  Môže sa to začať celkom nevinne, napríklad stratou občianskeho preukazu. Pokračovanie však nie je ani zďaleka zábavné. Podvodník, ktorý sa skryje za vašu identitu, si môže neoprávnene vybaviť pôžičku, ktorú by ste mali splácať vy. Ako sa brániť a čo v takýchto situáciách robiť?

 • Zamestnanci vo firme
  05. marca 2022|Silvia Múdra
  Hmotná zodpovednosť zamestnanca: Čo by ste mali vedieť

  Hmotná zodpovednosť zamestnanca je pojem, s ktorým sa v oblasti pracovno-právnych vzťahov stretávame bežne. Čo však tento výraz presne znamená? Aký je rozdiel medzi hmotnou a všeobecnou zodpovednosťou zamestnanca? Na čo si treba dávať pozor a kedy hmotná zodpovednosť zaniká? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v nasledujúcich riadkoch.

 • dohoda zamestnanec
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • budík
  10. januára 2022|Silvia Múdra
  Čo je to inflácia a ako sa pred ňou ochrániť?

  O inflácii toho v poslednej dobe počúvame mimoriadne veľa. Je to kvôli jej nadpriemernému rastu v roku 2021. Čo všetko vlastne inflácia ovplyvňuje a môžeme sa pred ňou nejako chrániť? Ak áno, ako? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili výber najdôležitejších informácií.

 • Zasnežené horské stredisko
  05. januára 2022|Silvia Múdra
  Potrebujete poistenie na hory aj v lyžiarskom stredisku? Máme pre vás odpoveď

  Poistenie je ako prilba. Lyžovať sa bez neho dá, ale v prípade nehody na svoju nezodpovednosť nepekne doplatíte. Určite ste už počuli o závratných finančných nákladoch na výjazd horskej záchrannej služby, ktoré je v prípade nehody povinná znášať zachraňovaná osoba. Aké poistenie budete potrebovať, aby sa vaša lyžovačka kvôli prípadnému zraneniu nepredražila? Budete potrebovať poistenie aj v lyžiarskom stredisku? Aké poistenie bude pre vás užitočné na zahraničných zjazdovkách? Máme pre vás odpovede.

 • Vysoké Tatry
  26. augusta 2021|Alexandra Mravíková
  Aké poistenie zvoliť pri výlete do Vysokých Tatier?

  Ak sa chystáte na dovolenku do hôr, rozhodne by ste nemali podceniť výber vhodného poistenia. Mnoho ľudí sa domnieva, že poistenie do hôr je iba zbytočný výdaj, no opak je pravdou – ak nemáte uzatvorené poistenie, aj malý úraz vás môže stáť niekoľko stoviek eur. Ako si však vybrať poistenie pred cestou do hôr, na čo myslieť a čo si všímať? Všetko vám povieme v článku.

 • Modré auto na mokrej ceste
  01. júla 2021|Silvia Múdra
  Čo je aquaplaning a ako sa pri ňom zachovať?

  Aquaplaning je situácia na ceste, na ktorú vás v autoškole nepripravia. Zvládnuť ho a ideálne sa mu vyhnúť, by však malo patriť k zdatnosti každého vodiča. Pretože dostať šmyk na rovnej ceste nemusíte len v prípade zimných mesiacov. Stratiť kontrolu nad vozidlom môžete aj vďaka vode.

 • Balenie kufra na dovolenku
  10. júna 2021|Miroslav Novysedlak
  Ktorá poisťovňa ponúka výhodné cestovné poistenie?

  Cestovné poistenie je bežnou súčasťou skoro každej turistickej či pracovnej cesty. Prečo je viac než výhodné uzatvoriť cestovné poistenie v rámci ciest do zahraničia? Pokiaľ si chcete odniesť z dovolenky len najkrajšie zážitky, uzatvorte si najvýhodnejšie cestovné poistenie.