Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Prinášame vám odpovede k najčastejším otázkam vo veci poistenia zodpovednosti zamestnanca.

Často kladené otázky

Kedy zamestnanec zodpovedá za škodu?

Čo je dohoda o hmotnej zodpovednosti?

Aký je rozsah a spôsob náhrady škody?

Kedy zamestnanec nenesie žiadnu zodpovednosť?

Čo kryje poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Kto uzatvára poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Od čoho závisí cena poistenia?

Pre aké povolania je poistenie zodpovednosti zamestnanca vhodné?