Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Predbežné krytie

Čo je predbežné krytie?

Predbežné krytie je nástroj na pokrytie  časového obdobia  medzi   uzatvorením návrhu poistnej zmluvy  a vznikom  poistnej zmluvy

Príklady predbežného krytia

V prípade predbežného krytia ide o prípady, v ktorých je nevyhnutné, aby poistné krytie vzniklo hneď po písomnom formulovaní návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. V tomto čase spravidla nie je  z právneho hľadiska splnená ani jedna podmienka vzniku poistenia - teda nie je prijatý návrh na uzavretie poistnej zmluvy zo strany poisťovne, ale ani zaplatené poistné zo strany klienta

Predbežné krytie sa použije napríklad pri poistení motorového vozidla, ktoré bolo práve predané v predajni a klient ho chce hneď používať. Alebo v prípade   životného poistenia, kedy sa pri vstupe do poistenia najskôr posudzuje zdravotné riziko. Predbežné krytie sa končí vznikom poistenia alebo iným spôsobom dojednaným v poistnej zmluve alebo stanoveným v poistných podmienkach.