Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Deň vzniku poistenia

Čo je deň vzniku poistenia? 

Deň vzniku poistenia je deň, kedy vzniká poistenie.  Je to deň, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako dátum začiatku poistenia, resp. začiatok poistenia.  

Kedy vzniká poistenie?

Začiatok poistenia je deň vzniku poistenia dohodnutý v poistnej zmluve. Poistenie sa spravidla začína o nultej hodine dňa dohodnutého ako začiatok poistenia. V zmluvných podmienkach môže byť dohodnuté aj to, že poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia. 

Bez ohľadu na typ poistenia je poistenie možné uzavrieť najskôr od aktuálneho času a dátumu, avšak nikdy nie so spätnou platnosťou. Podmienok vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia je to, aby poistná udalosť najskôr po dátume vzniku poistenia.