Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy

Čo je návrh na uzavretie poistnej zmluvy?

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, označovaný aj ako návrh poistnej zmluvy, je dokument predkladaný poisťovňou alebo jej obchodným zástupcom dojednávateľovi poistenia, ktorý obsahuje údaje o:Občiansky zákonník vo svojom § 43a  uvádza, že prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy, ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.