Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy

Čo je uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy?

Uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy, označovaný aj ako uzatvorenie poistenia, znamená podpísanie  návrhu poistnej zmluvy  poistníkom a poisťovňou. Prijatím návrhu poistnej zmluvy zo strany poisťovne dochádza ku vzniku poistnej zmluvy.

Uzavretie poistnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

Podľa § 792 Občianskeho zákonníka je na uzavretie poistnej zmluvy  potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorú určil navrhovateľ, a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu.

Návrh poistiteľa možno prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane vo vyššie uvedenej lehote. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.