Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie nehnuteľnosti

Čo je poistenie nehnuteľnosti? 

Poistenie nehnuteľnosti je druh neživotného poistenia, ktoré je určené na zabezpečenie rôznych typov  nehnuteľností  voči  živelným rizikám,  vandalizmu  a iným poistným rizikám. Z tohto poistenia sú poistenému v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd na majetku, na ktorý bolo toto poistenie uzavreté.

Poistenie nehnuteľnosti  sa uzatvára pre: 

  • byty alebo bytové domy,

  • rodinné domy,

  • rekreačné chaty a chalupy,

  • garáže a garážové státia,

  • záhrady,

  • iné vedľajšie stavby - záhradné chatky, múry a podobne,

  • príslušenstvo stavieb - bazény, studne, žumpy, domáce vodárne, strojné a elektronické zariadenia a ďalšie. 

Poistenie nehnuteľnosti vs. poistenie domácnosti

Zatiaľ čo poistenie nehnuteľnosti poisťuje celú nehnuteľnosť a všetky súčasti, ktoré sú napevno primontované k stenám, poistenie domácnosti poisťuje súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo domu. Výhodná môže byť kombinácia oboch poistení v jednej poisťovni - a to nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska krytia rizík, ktoré sú spojené so škodami na bývaní.