Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vandalizmus

Čo je vandalizmus?

Vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci inou osobou, ako je poistník a poistený, osoba im blízka alebo osoba žijúca s poistníkom a poisteným v spoločnej domácnosti.

Vandalizmus na aute

Vandalizmus na aute znamená úmyselné poškodenie vozidla.  Najčastejšie ide o poškriabanie laku auta, rozbité sklo, sprejovanie na karosériu, odtrhnutie znaku výrobcu, prepichnuté pneumatiky či podpálenie vozidla

Škody spôsobené vandalizmom je možné poistiť, a to ako súčasť havarijného poistenia alebo ako samostatné doplnkové poistenie.