Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Havarijné poistenie

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie,  označované aj ako kasko, je dobrovoľné poistenie  vozidla, ktoré poisteného a jeho vozidlo chráni pred rizikom havárie, krádeže, poškodenia alebo zničením v dôsledku živelnej pohromy alebo vandalizmu

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, ktoré sa vzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobí iným, je princípom havarijného poistenie nahradiť škody na jeho majetku  a kryje tiež iné vážne riziká. 

Čo kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa štandardne uzatvára na tieto hlavné riziká:

  • havária -  z vlastného alebo cudzieho zavinenia, 

  • krádež  celého vozidla alebo jeho časti (kolesá, disky, autorádio, batožina a podobne), 

  • vandalizmus - poškodenie auta úmyselným konaním tretej osoby; vlámaním sa alebo lúpežou;

  • živelné udalostí  - víchrica, krupobitie, záplava, požiar, pád stromu, zosuv pôdy a ďalšie. 

Súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby určené pre prípady nehôd, porúch, poškodenia alebo krádeže auta, prípadne pre iné problémy s pojazdnosťou vozidla.

Ako doplnkové riziká je možné pripoistiť aj ďalšie, napríklad poškodenie čelného skla, stret so zverou, úraz posádky vozidla, pripoistenie batožiny a ďalšie.