Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda na majetku

Čo je škoda na majetku?

Škoda na majetku, označovaná aj ako majetková škoda, znamená dočasné alebo trvalé poškodenie majetku, teda súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí a práv vo vlastníctve posudzovanej fyzickej alebo právnickej osoby, v dôsledku škodovej udalosti alebo poistnej udalosti. 

Aká môže byť škoda na majetku?

Škoda na majetku môže byť:

  • čiastočná škoda, pri ktorej dochádza k miernemu zníženiu hodnoty veci alebo vlastníckeho práva alebo  

  • totálna škoda, ktorá znamená úplné zničenie alebo poškodenie poistenej veci. 

V prípade totálnej škody ide o prípady, keď náklady na opravu presahujú jej časovú cenu (cena novej veci, od ktorej sa odpočíta amortizácia) alebo poistnú sumu, prípadne vec bola natoľko zničená, že jej obnovenie nie je technicky možné. 

Pred finančnými rizikami, ktoré súvisia s náhodným poškodením majetku, chráni poistného tzv. majetkové poistenie.