Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Majetkové poistenie

Čo je majetkové poistenie?

Majetkové poistenie je poistenie súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby. Poistenie majetku chráni poisteného pred finančnými rizikami, ktoré súvisia s náhodným poškodením majetku.  

Hlavné druhy majetkového poistenia

Z poistenia majetku poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle poistných podmienok postihla poistený majetok:  

  • poistenie budov,

  • poistenie domácnosti,

  • poistenie motorových vozidiel,

  • poistenie dopravných prostriedkov,

  • poistenie tovaru, zásob,

  • ďalšie poistenia. Majetok je možné poistiť na rôzne riziká. Základným rizikom sú živelné udalosti.