Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Majetková škoda

Čo je majetková škoda?

Majetková škoda,  označovaná aj ako škoda na majetku, znamená čiastočné alebo úplné poškodenie majetku, teda súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí a práv vo vlastníctve posudzovanej fyzickej alebo právnickej osoby.

Aká môže byť majetková škoda?

Majetková škoda môže byť:

  • čiastočná škoda, pri ktorej dochádza k miernemu zníženiu hodnoty veci alebo vlastníckeho práva alebo  

  • totálna škoda, ktorá znamená úplné zničenie alebo poškodenie poistenej veci. 

V prípade totálnej škody ide o prípady, keď náklady na opravu presahujú jej časovú cenu (cena novej veci, od ktorej sa odpočíta amortizácia) alebo poistnú sumu, prípadne vec bola natoľko zničená, že jej obnovenie nie je technicky možné.