Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie domácnosti

Čo je poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti je druh neživotného poistenia, v ktorom sa poisťuje súbor hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v domácnosti.  Môže to byť trvalo obývaná domácnosť alebo rekreačná domácnosť - teda taká, ktorá nie je pre poisteného obvyklým miestom trvalého pobytu. Poistenie domácnosti spravidla kryje najmä zabezpečenie domácnosti voči   živelným rizikám a voči krádeži či lúpeže vecí v poistenej domácnosti.

Poistenie domácnosti  teda kryje vzniknuté škody na hnuteľných veciach, pričom ide najmä o:

  • domáce elektrospotrebiče - bielu techniku,

  • výpočtovú a audiovizuálnu techniku, anténne systémy, fotoaparáty, filmovacie a optické prístroje,

  • nábytok a svietidlá,

  • koberce, dekoračný textil,

  • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny, cennosti,

  • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky,

  • športové potreby, hobby náradie a zariadenia,

  • veci osobnej potreby,

  • kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch a ďalšie.

Poistenie domácnosti vs. poistenie nehnuteľnosti

Zatiaľ čo poistenie domácnosti  poisťuje súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo domu, poistenie nehnuteľnosti poisťuje celú nehnuteľnosť a všetky súčasti, ktoré sú napevno primontované k stenám. Výhodná môže byť kombinácia oboch poistení v jednej poisťovni - a to nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska krytia rizík, ktoré sú spojené so škodami na bývaní.