Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neživotné poistenie

Čo je neživotné poistenie?

Neživotné poistenie označuje poistné produkty, ktoré majú za cieľ zmierniť alebo odstrániť škody na majetku a iných právach poisteného.  Medzi takéto produkty patria napríklad:

Odvetvie neživotného poistenia je určené v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorý tvorí prílohu zákona o poisťovníctve. Činnosť v tomto odvetví vykonávajú tzv. neživotné poisťovne