Taxislužby spravidla vlastnia osobné motorové vozidlá kategórie M. PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou týchto vozidiel sa však predsa len od zákonného poistenia bežného osobného automobilu odlišuje. Vozidlá taxislužby sa podobne ako vozidlá autopožičovne alebo vozidlá s právom prednostnej jazdy považujú za rizikovejšie. PZP pre taxislužby je preto drahšie. Poradíme vám, ako získať najvýhodnejšiu cenu poistného rýchlo a jednoducho.

Aj taxík potrebuje PZP

Povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu pre prípad škody spôsobenej prevádzkou automobilu taxislužby je zakotvená v platnej legislatíve. Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení definuje túto povinnosť pre každé nekoľajové vozidlo, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Povinnosť uzatvoriť zmluvu s poisťovňou nesie na svojich pleciach držiteľ vozidla, ktorým je v prípade taxislužby zväčša právnická osoba. Tento musí uzatvoriť PZP najneskôr v deň prvého použitia svojho vozidla v cestnej premávke.Povinné zmluvné poistenie pre vozidlá taxislužby, podobne ako PZP pre iné osobné motorové vozidlá, poskytuje poistné krytie škôd spôsobených tretím osobám. Ide pritom o škody na majetku, zdraví a živote a škody na ušlom zisku. 

Keďže vozidlá taxislužby sú na cestách takmer nepretržite, jazdia často v dopravných špičkách a veľkou rýchlosťou, ich prevádzka je z pohľadu nehodovosti a škodových udalostí obzvlášť riziková. S tým súvisí aj vyššia cena poistného v porovnaní s bežnými osobnými vozidlami. Držitelia takýchto automobilov by sa však v žiadnom prípade nemali snažiť povinnosť zákonného poistenia obísť. Okrem toho, že hrozba pokuty je v ich prípade obzvlášť vysoká, pri dopravnej nehode padne na ich plecia finančné krytie všetkých škôd. A to aj vtedy, ak ich vozidlo vedie iný vodič. Na Slovensku totiž platí štatút objektívnej zodpovednosti, ktorý hovorí, že za niektoré činy vodiča je zodpovedný držiteľ vozidla.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP pre taxislužby?

Existujú dva spôsoby, ako si zabezpečiť výhodnejšiu cenu poistného pre vozidlá taxislužby. Viaceré poisťovne poskytujú možnosť tzv. flotilového poistenia. Ide vlastne o skupinové poistenie, pri ktorom je cena poistného v prepočte na jeden automobil o niečo nižšia ako v prípade individuálneho poistenia. Táto možnosť sa, samozrejme, týka len držiteľov viacerých automobilov taxislužby. 

Treba však povedať, že ceny PZP pre taxislužby sa dosť výrazne líšia aj od poisťovne k poisťovni. Preto ak chcete ušetriť na poistnom, určite stojí za to porovnať a zvážiť ponuky viacerých poisťovní


 

Takto získate rýchlo a z pohodlia domova prehľad v ponukách jednotlivých poisťovní a jednoducho si vyberiete tú najvýhodnejšiu pre seba. Následne vám odporúčame PZP pre taxislužby aj online uzavrieť