Magazín Porovnajto.sk
Všetky kategorie

problémy s nezaplatením pzp

Čo všetko vám hrozí, ak nezaplatíte PZP?

|Stanislav Rybár
5/5

Vaša poisťovňa vám každoročne posiela list s predpisom poistného k vášmu povinne zmluvnému poisteniu. Pozeráte na potrebnú sumu, ktorú máte zaplatiť a rozmýšľate nad tým, že tento rok platenie vynecháte? Tak pozor! Prečítajte si tento článok, nech viete, aké následky vás čakajú, keď si nesplníte túto povinnosť.

Aké právne formy poistenia poznáme?

Na Slovensku z právnej formy poznáme tieto poistenia:

  • dobrovoľné zmluvné poistenie - tento druh poistenia uzatvárate dobrovoľne a na základe poistnej zmluvy, napríklad životné poistenie, cestovné poistenie, atď.

  • povinné zmluvné poistenie - zákon prikazuje poistenému uzavretie poistnej zmluvy s ľubovoľnou poisťovňou za zmluvne dohodnutých podmienok, napríklad PZP motorových vozidiel, poistenie profesnej zodpovednosti, atď.

  • zákonom stanovené poistenie - toto poistenie vzniká na základe zákona. Tento zákon stanovuje všetky podmienky poistenia a ustanovizne, kde ste poistený. Neuzatvára sa poistná zmluva. Napríklad zdravotné poistenie, sociálne poistenie.

Čo je to PZP

Povinnosť uzavretia povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla upravuje zákon 381/2001 z.z.. Zmluvu má povinnosť uzavrieť ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla, a to najneskôr v deň prvého použitia. V prípade, ak sa vozidlo prenajíma na základe zmluvy o prenájme s právom kúpy prenajatej veci, túto povinnosť má nájomca.

Toto poistenie kryje všetky škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte vedením motorového vozidla.

Zákon určuje minimálne hranice poistného plnenia PZP, a to:

  • 5,24 mil. eur pri usmrtení a pre škody na zdraví, bez ohľadu na počet usmrtených alebo zranených

  • 1,05 mil. eur pre škody na veci, náklady spojené s právnym zastúpením a ušlý zisk, bez ohľadu na počet poškodených.

Výšku poistného si stanovuje poisťovňa sama, a to s ohľadom na to, aby si vedela plniť svoje záväzky. Zákon stanovuje aj formu a spôsob zániku poistenia. Väčšinou zanikne vtedy, keď vozidlo vyradíte z evidencie alebo ho predáte.

Čo hrozí, ak nemáte PZP

Zákon o PZP hovorí jasne. Toto poistenie ste povinný uzavrieť najneskôr v deň jeho prvého použitia. Čo sa však stane, ak sa na túto povinnosť vykašlete? V prvom rade, ak ide o čerstvo kúpené vozidlo, bez uzavretého PZP ho neprihlasíte. Poďme sa však pozrieť na situáciu, ktorá je na Slovensku najbežnejšia: nezaplatené PZP. 

Pokuta za nezaplatené PZP

Možno sa na prvý pohľad zdá, že ide o ojedinelú záležitosť, avšak podľa štatistík za rok 2017 bolo každé 12 vozidlo nepoistené. Dôvody na to sú rôzne. Zlá pamäť alebo cielený spôsob, ako ušetriť. Šetrenie sa však v tomto prípade vôbec nevypláca, pretože vás môže vyjsť naozaj draho.

Policajná hliadka má pri bežnej cestnej kontrole právo vyžiadať si doklad o uzavretí poistnej zmluvy: tzv. „zelená karta”. Na tejto karte je uvedený dátum, dokedy poistenie trvá. Kedysi ste k zelenej karte dostávali aj bielu kartu, ktorá platila iba na území Slovenskej republiky. Z toho dôvodu sa od roku 2019 nevydáva. 

V prípade, ak sa neviete preukázať zelenou kartou alebo je podľa nej vaše poistenie neplatné, pripravte sa na pokutu. Jej strop niekoľkonásobne prevyšuje bežné ročné poistné. Ide o sumu 3320 eur. Jej konečnú výšku stanovuje Okresný úrad, ktorý je poverený konaním. Prihliada pritom na dĺžku nepoistenia a závažnosť priestupku. Pokutu vám vie uložiť až do dvoch rokov, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel. 

Ak sa rozhodnete nezaplatiť ani túto pokutu, Okresný úrad je oprávnený túto pokutu posunúť exekútorovi a konečné náklady sa môžu vyšplhať vysoko nad sumu 3320 eur. Navyše, stále máte povinnosť uzatvoriť nové PZP na motorové vozidlo


TIP

Ak uzatvárate poistenie online, pamätajte na to, že poistenie začne platiť až zaplatením prvého poistného. 


Škoda, ktorú spôsobíte nepoisteným vozidlom 

Povedzme, že sa vám darí vyhýbať sa policajnej kontrole. Ste so sebou spokojní, lebo ste oklamali štát. V radosti ste zabudli na križovatke dať prednosť v jazde a nehoda je na svete. Práve sa vám podarilo spôsobiť scenár, pri ktorom je pokuta za nezaplatenie PZP naozaj zanedbateľnou položkou. 

Či ste alebo nie ste poistený za škodu, ktorú spôsobíte vedením motorového vozidla, za túto situáciu ste zodpovedný vy. Ak by sa vám podarilo spôsobiť hromadnú nehodu, výška škody sa vie vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur.

Podľa zákona o PZP vznikla aj Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorej členmi sú všetky poisťovne pôsobiace na území SR. Jednou z jej povinností je vytvorenie garančného fondu. Z tohto fondu sa vyplácajú škody, ktoré by ste spôsobili s nepoisteným vozidlom. Má to však háčik. Kancelária má oprávnenie vymáhať o náhradu tejto sumy do výšky vášho osobného majetku.

Ako si vybaviť PZP

Možností, ako si vybaviť PZP, je niekoľko. Prvý spôsob je vybaviť si ho osobne na pobočke poisťovne. Ak preferujete ľudský kontakt alebo ste menej technicky zdatný, je to pre vás najvhodnejšie riešenie. Bohužiaľ, poznáte len ponuku jednej poisťovne. 

Druhým spôsobom je uzatvorenie poistenia online. Ak ste technicky zdatný, je to najlepšie riešenie. Výhod má niekoľko. Tým, že uzatvárate poistenie online, nie je nutnosť platiť províziu sprostredkovateľovi, a tak viete mať poistenie za lepšiu cenu. 

V prípade, ak si neviete dať rady, sú k dispozícii online chaty, poprípade zákaznícke linky, ktoré vám vedia vždy pomôcť. Navyše, pri uzatvorení poistenia nemusíte opustiť pohodlie vášho domova. Viacero ponúk vidíte naraz bez toho, aby ste pendlovali medzi jednotlivými pobočkami.

Ako si vybrať PZP

Ak by ste predsa len rozmýšľali nad tým, ako ušetriť na poistnom, využite našu online kalkulačku. Postupujte podľa pokynov, ktoré vidíte na obrazovke. Vyplňte všetky povinné polia. Potom vás delí už len jeden klik od toho, aby ste videli porovnanie všetkých PZP, ktoré slovenský trh ponúka. Takto si viete vybrať najvýhodnejšie PZP, či cenou alebo ponúkanými benefitmi.

Zhrnutie na záver

Vďaka dnešnému článku ste sa dozvedeli, prečo sa neoplatí mať zlú pamäť alebo šetriť na PZP. Nezodpovedný prístup sa vám v konečnom dôsledku môže veľmi nepekne vypomstiť. Či mastnou pokutou alebo bremenom v podobe sumy, ktorú si od vás bude vymáhať Slovenská kancelária poisťovateľov. Buďte teda zodpovedný a plaťte si svoje záväzky včas.

Stanislav Rybár
Stanislav Rybár
Viac článkov autora

Odporúčané

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.