jadrová elektráreň

Ako sa poistiť pri práci v jadrovej elektrárni?

28. 8. 2021
|
Dĺžka čítania: 6 min.

Práca v jadrovej elektrárni patrí medzi rizikové povolania, podobne ako napríklad práca v bezpečnostných či záchranárskych zložkách. Možno sa budete čudovať, ale medzi rizikové profesie patrí napríklad aj profesionálny tanec. Majú ľudia zarábajúci si na živobytie rizikovejšie ako všetci ostatní šancu poistiť sa? Majú špeciálne podmienky alebo možno privilégiá týkajúce sa dôchodkového, ale aj životného či úrazového poistenia? Čítajte a dozviete sa určite aj to, čo ste doposiaľ netušili.

Rizikové profesie

Ak by sme sa nechali príliš uniesť, každú profesiu by sme mohli do istej miery považovať za rizikovú. Nemôžeme to však hodnotiť ako pri krasokorčuľovaní, kde sú známky za umelecký dojem čisto subjektívnym názorom konkrétneho rozhodcu. Aby v tom bol poriadok, rizikovosť profesií je všeobecne daná zákonom. Presnejšie ju dokážu vymedziť lekári, experti z úradov verejného zdravotníctva, odborníci na bezpečnosť práce a samozrejme aj pracovníci poisťovní.


Kategorizácia profesií podľa miery zdravotných rizík  v súvislosti s povinným dôchodkovým poistením bola na Slovensku zrušená k 1. januáru 2000. Súvisí to najmä s radikálnou dôchodkovou reformou, ktorá od roku 2003 v našej krajine zmenila pôvodný dôchodkový systém na trojpilierový. Do roku 2000 vyzerala kategorizácia rizikových profesií takto:

I. pracovná kategória

Patria do nej najmä zamestnania, v ktorých sa počas kalendárneho mesiaca vykonávali sústavne rizikové práce, pri ktorých dochádzalo k častým a trvalým poruchám zdravia  zamestnancov, pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov. Ide hlavne o práce:

 • v baníctve, vykonávané pod zemou v hlbinných baniach,

 • členov leteckých posádok  a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,

 • členov posádok námorných lodí,

 • zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé v hutách  alebo ťažkých chemických prevádzkach,

 • v jadrových elektrárňach,

 • pri ťažbe a opracovaní kameňa,

 • s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.

II. pracovná kategória

Boli do nej zaradené najmä zamestnania, v ktorých sa vykonávali sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne práce, pri ktorých boli zamestnanci významne obťažovaní: látkami, prostredím alebo pracovnými postupmi, ale aj nepriaznivými pracovnými a životnými podmienkami v tropických alebo zdravotne náročných oblastiach. Patria sem hlavne práce:

 • v infekčnom prostredí,

 • v prostredí zdraviu škodlivých plynov,

 • s karcinogénnymi a dráždivými látkami,

 • v extrémnych teplotách, vlhkosti a mokrom prostredí.

III. kategória obsahovala všetky zamestnania, zaradené do preferovaných kategórií I. a II.

Zaradenie zamestnania do pracovnej kategórie záviselo od charakteru prác vykonávaných v danom zamestnaní, najmä od ich fyzickej a psychickej náročnosti, od ich negatívneho vplyvu na zdravotný stav zamestnanca a na jeho bezpečnosť pri práci.  Podľa pôvodnej kategorizácie sú a budú posudzované dôchodkové nároky všetkých, ktorí vykonávali rizikové profesie do 31. 12. 1999.  Zjednodušene: do dôchodku pôjdu skôr a budú ho mať vyšší.

Riziková práca po novom

Napriek tomu, že pôvodná kategorizácia rizikových profesií v legislatíve týkajúcej sa dôchodkového zabezpečenia už cez 20 rokov neexistuje, neznamená to, že neexistujú rizikové profesie. Sú definované ako riziková práca v Zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.


Platí, že:


 • profesie sú rozdelené do štyroch kategórií,

 • práce zaradené do kategórie 3. sú považované za práce s vysokou mierou zdravotného rizika,

 • práce v kategórii 4. majú veľmi vysokú mieru zdravotného rizika  a smú sa vykonávať len zákonne obmedzený čas,

 • pri rizikovej práci hrozí zvýšené nebezpečenstvo choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou,

 • zoznam rizikových profesií neexistuje, rizikovosť posudzuje úrad verejného zdravotníctva,

 • veľmi zjednodušene môžeme tvrdiť, že kategórie 3. a 4. suplujú a dopĺňajú pôvodné kategórie I. a II., používané do 1.1. 2000,

 • v novej kategorizácii sú doplnené faktory, ovplyvňujúce zdravie zamestnancov, napríklad viaceré druhy žiarenia, vrátane elektromagnetického, ale aj psychická pracovná záťaž,

 • každý,kto vykonáva rizikovú prácu, má nárok na doplnkové dôchodkové poistenie a povinnosť vstúpiť do III. dôchodkového piliera.


Náš tip

O tom, aké máte povinnosti a práva v súvislosti s vykonávaním rizikovej práce zaradenej do 3. alebo 4. kategórie náročnosti, vás musí informovať zamestnávateľ. Samozrejme aj o nadštandarde, ktorý s vykonávaním rizikovej práce súvisí. Ak si nie ste istí, či viete o všetkom, na čo máte nárok, obráťte sa na pracovnú zdravotnú službu, vašu odborovú organizáciu alebo na Úrad verejného zdravotníctva, ktorý má okrem iného v kompetencii posudzovať rizikovosť konkrétnych profesií.

A čo ostatné poistenie?

Dôchodkové poistenie aj po reforme dôchodkového systému zohľadňuje mieru rizikovosti vykonávanej práce. Platí to ale aj pri iných, komerčných produktoch poistenia?  V poisťovníctve platí viacero pravidiel, ktoré by sa mohli laikovi zdať antonymné, úplne protichodné alebo navzájom sa vylučujúce:

 • nie všetky riziká sa dajú poistiť,

 • čím viac vypočítateľných rizík, tým vyššia šanca poistiť aj špecifické riziko,

 • riziko sa musí dať presne definovať a finančne vyhodnotiť,

 • riziko nesmie byť predvídateľné a musí byť náhodné,

 • selekcia a antiselekcia sú hodnotiace princípy rizikovosti klientov.


Pri hodnotení miery rizikovosti konkrétnych skupín poistencov vychádzajú analytici poisťovní z dlhodobých štatistík. Pomocou rizikových analýz budúceho vývoja dokážu efektívne nastaviť poistné produkty. Rátajú nielen s očakávanou mierou plnenia poistných udalostí, ale aj s mierou pravdepodobnosti, či k udalostiam vôbec dôjde. Preto nás neprekvapí, že medzi základné kritériá hodnotenia rizikovosti žiadateľa, napríklad pri životnom a úrazovom poistení, budú vo väčšine poisťovní patriť:

 • vek  a pohlavie,

 • povolanie,

 • bydlisko,

 • zdravotný stav, 

 • životný štýl,

 • fajčiar/nefajčiar

 • preferované koníčky.


Životná poistka nefajčiacej copywriterky v najlepšom veku, bývajúcej v Považskej Bystrici, milujúcej vážnu hudbu, bude v rovnakej poisťovni iná ako poistka fajčiaceho hasiča zo špeciálnej zásahovej jednotky jadrovej elektrárne v Mochovciach. Všeobecne platí pravidlo: čím vyššie je vyhodnotené riziko, tým vyššie je poistné.

Pri posudzovaní rizikovosti povolaní samozrejme všetkým poisťovniam slúži ako základ „zákonná selekcia“, používajú však bežne aj „princíp antiselekcie“.  Rôzne poisťovne majú rozdielne kritériá a aj počty rizikových skupín a ich „rebríčky“. Všetky pritom vychádzajú zo svojich vlastných štatistík, spoločne však z rovnakých štátnych štatistík úmrtnosti a úrazovosti – aj pracovnej. Každá poisťovňa má vlastné kategórie rizikových skupín, zvyčajne ich je 3 –5. 


Viete, že...

...k štatisticky „štandardne“ najrizikovejším povolaniam sa v čase kovidovej pandémie pridali ďalšie?  K baníkom, elektrikárom a pracovníkom v energetickom priemysle, chemikom, ale aj žeriavnikom a všeobecne profesiám pracujúcim vo výškach, vodičom kamiónov, pyrotechnikom, vojakom, policajtom, hasičom, pilotom, hutníkom či tunelárom sa pridali aj všetky profesie z prvej protipandemickej línie: lekári, zdravotné sestry, zdravotníci, záchranári, ale aj vodiči hromadnej dopravy, letušky či pracovníci ďalších profesií, ktorí sú denne v kontakte s mnohými ľuďmi a hrozí im vyššie riziko nákazy.

Zamestnanec jadrovej elektrárne…

… by nemal byť v oblasti poistenia diskriminovaný a má samozrejme možnosť sa úrazovo, životne a dôchodkovo poistiť.  Naviac – ako každý, kto vykonáva rizikovú prácu – by mal mať aj isté výhody alebo úľavy oproti všetkým, ktorí sa živia nerizikovou prácou. Platí to najmä pre dôchodkové poistenie a zabezpečenie. Pri komerčnom poistení treba ale rátať so základným pravidlom poisťovníctva: čím vyššie riziko, tým vyššie poistné.

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • vysokoškoláci
  28. októbra 2023|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku.

 • Matka a dcéra
  20. februára 2022|Silvia Múdra
  Úrazové poistenie pre deti: Myslite na zdravie svojich najmenších

  Detské úrazy nie sú ničím výnimočným. V lepšom prípade sa skončia zalepeným kolenom, v tom horšom nesú so sebou ďalekosiahle dôsledky, ktoré ovplyvnia fungovanie i finančnú situáciu celej rodiny. Náklady na liečbu, rehabilitácie, cestovanie, ale najmä dočasný výpadok príjmu jedného alebo oboch rodičov. Pýtate sa, ako sa dá na takúto situáciu pripraviť? S výberom úrazového poistenia pre dieťa vám poradíme v nasledujúcom článku.

 • Pár ide po pláži
  27. januára 2022|Silvia Múdra
  Riziková, kapitálová či investičná životná poistka? Vyberte si správne

  Možno už viete, že životné poistenie je značne komplikovaný finančný produkt. Má totiž hneď niekoľko typov, z ktorých každý má svoje výhody a nevýhody. Ako si teda spomedzi nich vybrať ten správny? Čítajte ďalej, poradíme vám v nasledovných riadkoch.

 • Žena s červeným prasiatkom v ruke
  14. januára 2022|Richard Zona
  Ako ušetriť peniaze na poistení? Tipy, ktoré vám pomôžu

  Ako sa hovorí, každé ušetrené euro sa počíta. V dnešnej dobe rýchleho rastu spotrebiteľských cien to však nie je jednoduchá záležitosť. Našťastie, existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako ušetriť a ani si to nevšimnete. Ukážkovým príkladom je poistenie. V článku si preto povieme zopár tipov, ako na poistení ušetriť.

 • rodina v aute
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Kto ponúka najlepšie životné poistenie? Aktuálny prehľad v roku 2022

  Vybrať si vhodné životné poistenie vôbec nie je jednoduché. Životné poistenie sa totiž považuje za jeden z zložitejších finančných produktov vôbec. Práve preto sme pre vás pripravili návod, ako sa v ponukách jednotlivých poisťovní zorientovať. Viete, kto ponúka najlepšie životné poistenie?

 • Lyžiar na svahu
  13. januára 2022|Silvia Múdra
  Ako si vybrať úrazové poistenie na lyžovačku?

  O tom, že lyžovanie patrí medzi obľúbené rekreačné športy Slovákov, svedčia preplnené svahy vychytených i menej známych ski parkov. Priamo úmerne s počtom lyžiarov na zjazdovke však rastie aj riziko úrazu. Zranenie s potrebou lekárskeho ošetrenia či s dlhodobými zdravotnými následkami nie je pri páde na lyžiach ničím výnimočným. K povinnej výbave zodpovedného lyžiara by preto okrem kvalitného výstroja malo patriť aj vhodné úrazové poistenie.

 • matka so svojím dieťaťom
  31. decembra 2021|Silvia Múdra
  Chráňte vaše bábätko: Kedy je vhodný čas na poistenie pre novorodenca?

  Dieťatko je to najcennejšie, a zároveň najzraniteľnejšie, čo máme. Je pochopiteľné, že nikto z nás si nechce ani len pripustiť myšlienku, že by jeho ratolesť mohli postretnúť akékoľvek nepríjemnosti v zmysle ohrozenia zdravia, či dokonca života. Napriek tomu je rozumné byť zodpovedný a pripraviť sa aj na prípadné ťažšie životné obdobia. Poradíme vám, kedy je ten správny čas na poistenie dieťaťa a ako uzavrieť vhodné poistenie.

 • muž a žena v objatí
  28. decembra 2021|Silvia Múdra
  Investičné životné poistenie: Aké benefity ponúka oproti klasickej životnej poistke?

  Netušíte, aký je rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením? Nie ste sami. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, aké sú rozdiely medzi týmito produktmi, aké sú ich výhody a nevýhody a či sú niektoré z nich vhodné aj na zhodnotenie peňažných prostriedkov.

 • dôchodcovia
  22. decembra 2021|Miroslav Novysedlak
  V akom veku máte nárok na starobný dôchodok?

  Chcete zistiť, v akom veku máte nárok na starobný dôchodok? O koľko sa budú zvyšovať dôchodky v novom roku a čo vplýva na ich výšku? Na tieto otázky máme odpovede.

 • riziko
  14. decembra 2021|Silvia Múdra
  Rizikové životné poistenie: Aké výhody vám prinesie?

  Život prináša plno neočakávaných situácií. Aby vás nezastihol nepripravených, je dobré mať poistku. A to nie hocijakú, ale životnú. Viete, z akých typov životného poistenia máte na výber? A v akých prípadoch by ste si mali zvoliť práve rizikové poistenie? Čítajte ďalej, prezradíme vám to v nasledujúcich riadkoch.