Ak vlastníte úžitkové vozidlo, aj na vás sa vzťahuje zákonná povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie. Motorovým vozidlom sa totiž pre účely PZP rozumie každé nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom a nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo obdobný preukaz. A to platí aj pre úžitkové vozidlá. 

Úžitkové vozidlá a PZP

Väčšina úžitkových vozidiel spadá do kategórie N – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu nákladov. Úžitkové vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu osôb, ako napríklad autobusy, spadajú do kategórie M. Za úžitkové vozidlá sa považujú aj prípojné vozidlá spadajúce do kategórie O. Sem patria napríklad prívesy a návesy. Pre všetky tieto vozidlá platí povinnosť PZP v prípade, že sú evidované v evidencii vozidiel. Povinné zmluvné poistenie musí mať teda uzatvorené každé úžitkové vozidlo pohybujúce sa v cestnej premávke.
Povinnosť uzatvoriť PZP pre úžitkové vozidlo leží na pleciach jeho držiteľa. Môže to byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v technickom preukaze vozidla. Keďže úžitkové vozidlá sa spravidla používajú na podnikateľské účely, je v ich prípade poistenie obzvlášť dôležité. Takéto vozidlá často brázdia cesty na dlhé trate, striedajú vodičov a manipulácia s nimi je o niečo náročnejšia ako s osobnými automobilmi. To všetko sú faktory zvyšujúce ich rizikovosť z pohľadu nehodovosti.

Dôležité je tiež zdôrazniť, že v našej krajine platí štatút  objektívnej zodpovednosti. To znamená, že za niektoré skutky vodiča je zodpovedný držiteľ vozidla. V prípade, že by vaše auto nebolo poistené a váš zamestnanec alebo iná osoba by jeho prevádzkou spôsobila škodu, zodpovednosť by padla na vaše plecia. Zákon pritom nemyslí len na majetkové ujmy, ale aj na škody spôsobené na zdraví, živote a ušlom zisku.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP pre úžitkové vozidlá?

PZP pre úžitkové vozidlo uzatvoríte v niektorej z komerčných poisťovní. V závislosti od typu vozidla si však vopred zistite dostupnosť takéhoto poistenia v tej–ktorej poisťovni. Nie každá poisťovňa poisťuje napríklad autobusy alebo iné špecifickejšie vozidlá. Veľké rozdiely sú aj v cenách poistného. 

Každá poisťovňa má tiež vlastné kritériá pre posudzovanie rizika a rozdiely v cenách sa pohybujú často v desiatkach eur. Niektoré poisťovne navyše poskytujú možnosť takzvaného flotilového poistenia, ktoré je vhodné pre držiteľov viacerých úžitkových automobilov. Ponuky jednotlivých poisťovní si preto vopred dôkladne porovnajteNásledne môžete PZP pre vaše úžitkové vozidlo online aj uzavrieť. Ide o najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a tiež najekonomickejšiu voľbu. Z pohodlia domova získate celú ponuku poisťovní a vy si len vyberiete tú najvýhodnejšiu pre seba.