Ťahač je nákladný automobil určený na pripojenie a ťahanie návesu alebo prívesu. V zmysle zákona ide o motorové vozidlo využívajúce cestné komunikácie. Každé takéto vozidlo musí byť evidované v systéme evidencie vozidiel a ako také musí mať uzavreté aj povinné zmluvné poistenie. Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj na samotný príves či náves, ktoré spadajú do kategórie nekoľajových vozidiel bez vlastného pohonu. 

Podmienky PZP pre ťahače prívesov a návesov

Z pohľadu Zákona č. 381/2001 Z.z., ktorý upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, nie je podstatné, či ste majiteľom ťahača prívesov alebo ťahača návesov. V oboch prípadoch ide o nákladné vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zmluvného poistenia. Táto sa vzťahuje aj na príves či náves, ktorý je k ťahaču pripojený. Povinnosť padá na plecia držiteľa ťahača, ktorým môže byť tak fyzická, ako i právnická osoba. Dôležité je, kto je zapísaný v technickom preukaze vozidla.Povinné zmluvné poistenie pre ťahače prívesov a návesov sa vzťahuje na krytie škôd spôsobených prevádzkou týchto vozidiel tretím osobám. Jedná sa pritom o škody na zdraví a živote, ale aj škody na majetku a ušlom zisku. Zákon pamätá aj na náklady právneho zastúpenia v prípade, že poisťovňa odmietne poskytnúť opodstatnené poistné plnenie, prípadne neoprávnene poistné plnenie kráti.

Ťahače prívesov a návesov sú z pochopiteľných dôvodov obzvlášť náchylné na dopravné nehody a škodové udalosti, a tak je pre ich držiteľov PZP mimoriadne dôležité. Predovšetkým preto, že ide o veľké kolosy, ktoré si pri manévrovaní v cestnej premávke vyžadujú nielen zručnosť, ale aj zvláštnu pozornosť. Ťahače sa okrem toho často využívajú v medzinárodnej nákladnej doprave, a jazdia teda mimoriadne dlhé trasy. To štatisticky zvyšuje riziko vzniku dopravnej nehody. V súvislosti s jazdou do zahraničia je tiež dôležité skontrolovať si platnosť tuzemského poistenia v tom-ktorom štáte na zelenej karte. 

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzatvoriť PZP pre ťahače prívesov a návesov?

Zmluvu o PZP pre ťahač uzatvára jeho držiteľ s komerčnou poisťovňou najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ťahače však všetky poisťovne nepoisťujú. Ak sa teda chcete vyhnúť maratónu po kamenných pobočkách poisťovní, odporúčame vám urobiť si vopred aspoň malý prieskum na internete.


Ak ste našli vhodné PZP pre ťahač prívesov a návesovpoistenie si môžete online aj uzavrieť. Takto ušetríte nielen čas, ale aj peniaze, pretože z prehľadu si vyberiete tú najlepšiu ponuku. Ak potrebujete poistiť viac ťahačov, môžete využiť možnosť tzv. flotilového poistenia. V jednej zmluve je možné poistiť 5 a viac vozidiel a poisťovne vám v tomto prípade často ponúknu aj výhodnejšiu cenu.