Dvaja zamestnanci

Zodpovednosť zamestnanca za škodu: Všetko, čo by ste o nej mali vedieť

4. 4. 2022
|
Dĺžka čítania: 7 min.

V pracovnom aj osobnom živote nastávajú situácie, kedy spôsobíte rôzne škody. Niekedy je to z dôvodu nešťastnej náhody, inokedy má na to vplyv prostredie, kde sa nachádzate. Tak či onak, zodpovednosť za škodu je kľúčová. Vybrať si ju môžete ako pripoistenie k určitému balíku poistenia alebo ako samostatný produkt, ktorý sa vám bude hodiť najmä v práci. Čo všetko kryje a ako funguje?

Čo znamená zodpovednosť za škodu?

V pracovnom vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom platí niekoľko povinností. Jednou z hlavných, ktoré musí dodržať zamestnávateľ, je vytvoriť vhodné pracovné podmienky. Vďaka nim môžu jeho zamestnanci plniť všetky svoje pracovné povinnosti bez toho, aby sa báli, že sa im niečo stane alebo že niečo pokazia.


Na druhej strane, v tejto oblasti má povinnosť aj samotný zamestnanec. Ten sa musí správať tak, aby svojím počínaním neohrozil svoj život alebo život niekoho iného. Musí takisto pracovať tak, aby nezničil majetok firmy, prípadne ho nejako nepoškodil.


Nehľadiac na to, ako sa snaží jedna alebo druhá strana, občas sa stanú veci, ktoré neočakávate. Sú to napríklad situácie, keď sa prístroj zničí aj pri správnom používaní alebo keď sa niektorý zo zamestnancov zraní. Kedy zodpovedá za škodu zamestnanec a ako sa v takýchto prípadoch postupuje?

Kedy zodpovedá za škodu zamestnanec?

Zamestnanec zodpovedá za škodu  v niekoľkých situáciách. Platí, že na to, aby sa tak stalo, musia byť splnené viaceré podmienky:

 • zamestnanec poruší povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru – v praxi to znamená napríklad situáciu, keď zamestnanec nevenuje pozornosť činnosti, ktorú vykonáva,

 • zamestnanec spôsobil škodu svojím konaním – znamená to, že ju buď spôsobil úmyselne, alebo z dôvodu nedbanlivosti,

 • zamestnávateľovi reálne vznikla škoda.


Na to, aby zamestnanec zodpovedal za škodu, musia byť všetky tri podmienky splnené naraz. Ak by sa teda stalo, že je porušená len jedna podmienka, škoda nie je na zamestnancovi.


Ako zamestnávateľ musíte všetky tieto tri skutočnosti aj dokázať. Ak sa niečo také nedá, zamestnanec za škodu nebude zodpovedať. Výnimku tvoria situácie, keď je medzi subjektmi podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti alebo keď zamestnanec stratí zverenú vec, pri ktorej sa táto dohoda zvyčajne podpisuje.


Zodpovednosť za škodu sa využíva aj pri úmyselnom konaní proti dobrým mravom. Problém v tomto smere je ten, že pojem „dobré mravy” nie je definovaný v zákonníku. Je preto ťažšie využiť ho vo svoj prospech. Z praxe ale platí, že pod týmto slovným spojením sa myslí úmyselné konanie priečiace sa morálnym pravidlám. K nim patrí napríklad slušnosť, ohľaduplnosť, vzájomný rešpekt a porozumenie.

Nezabúdajte na oznamovaciu povinnosť

Problém pre zamestnanca by mohol vzniknúť aj vtedy, ak by zabudol na svoju oznamovaciu povinnosť. Ako pracovník pre nejakú spoločnosť máte povinnosť oznámiť hrozbu škody, a to vedúcemu alebo zamestnávateľovi. Voči hrozbe škody by ste preto mali zakročiť.

Zákrok vás ani vaše blízke okolie nesmie nijakým spôsobom ohroziť. V prípade, že by ste niečo takéto riskovali, je nutné túto skutočnosť ohlásiť a nechať to na odborníkov.

Kedy zamestnanec nezodpovedá za škodu?

Zamestnanec nezodpovedá za škodu vo viacerých situáciách. Je to napríklad vtedy, keď sa snaží odvrátiť hrozbu a dôjde pri tom ku škode. Za škodu takisto nezodpovedá z dôvodu podnikateľského rizika. Inak povedané, škody a straty vzniknuté nepozornosťou alebo škody spôsobené v skúšobnej výrobe.

Do tohto typu rizika patria aj škody spôsobené prirodzenými vlastnosťami materiálov a produktov.

Rada odborníka

Pri náhrade škody je takisto dôležité zistiť, či zodpovednosť nesie len zamestnanec, alebo aj zamestnávateľ. Ak škoda vznikla kvôli porušeniu niektorých povinností zamestnávateľa, na úhrade škôd sa musí spolupodieľať.

Kedy je možné uzatvoriť spoločnú hmotnú zodpovednosť?

Spoločná hmotná zodpovednosť je určená pre zamestnancov pracujúcich na spoločnom pracovisku, ktorí majú byť hmotne zodpovední. Jej predmetom je, že v situáciách škôd za ne budú zodpovedať  všetci zamestnanci spoločne. Tento typ zodpovednosti sa využíva najmä v obchodoch, kde je viac predavačov

Náhrada škody

Keď sa náhodou stalo, že je zamestnanec zodpovedný za škody, je nutné nahradiť ich. Náhrada má dve podoby. Škoda sa buď odstráni, alebo sa nahradí v peniazoch. Zákonník práce upravuje limity náhrady za účelom ochrany zamestnancov. Limity sa odvíjajú podľa druhu spôsobenej škody:

 • Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185, ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu, po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

 • Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

Nezabudnite na poistenie

Náhrada škôd z dôvodu zodpovednosti môže byť finančne veľmi náročná. Vyhnite sa neočakávaným situáciám a vybavte si výhodné poistenie. Jeho výška sa odvíja od typu zamestnania a mesačného príjmu. Porovnajte si najvýhodnejšie možnosti a uistite sa, že ste  krytí v každej životnej situácii.

Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • peniaze, kalkualčka, mini autíčko a papiere
  05. septembra 2022|Silvia Múdra
  Zdražovanie PZP: Vodiči zaplatia za poistky viac

  Nemáme pre vás dobré správy. Tento rok si priplatíme nielen za potraviny, energie, ale aj za poistenie vozidiel. Pri predlžovaní uzatvorených zmlúv zaplatíme aj o niekoľko desiatok eur naviac. Môže za to hneď niekoľko faktorov.

 • dlžník na poistnom
  22. júna 2022|Silvia Múdra
  Dlžníci na poistnom, čo všetko vám hrozí?

  Mať dlhy na zdravotnom či sociálnom poistení predstavuje riziko. Fyzické i právnické osoby sú v prípade dlhov zverejňované v zoznamoch dlžníkov. Ako je to však v prípade nezaplatenia povinného zmluvného poistenia? Prečítajte si všetko potrebné o dlžníkoch na poistnom v nasledujúcich riadkoch.

 • Chrániť domov
  30. apríla 2022|Silvia Múdra
  3 dôvody, prečo uzavrieť poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti je jedným z produktov poistenia majetku. Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci vo vašom dome alebo byte a zahŕňa celé spektrum rizík, ktoré váš majetok ohrozujú. Ak si stále nie ste úplne istí, či takýto produkt vôbec potrebujete, prečítajte si nasledujúci článok. Zhrnuli sme v ňom tri najdôležitejšie dôvody, prečo sa poistenie domácnosti oplatí uzavrieť.

 • Strážený dom
  15. marca 2022|Silvia Múdra
  Ako zabezpečiť byt či rodinný dom pred dovolenkou?

  Letné dovolenky sa spájajú s vyšším rizikom krádeže či poškodenia domácnosti. Počas vašej neprítomnosti môže totiž dôjsť k rôznym rizikám. Viete, ako si zabezpečiť byt či rodinný dom pred cestou na dovolenku? Prezradíme vám praktické tipy.

 • dohoda zamestnanec
  28. februára 2022|Silvia Múdra
  Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti v roku 2022

  S niektorými pracovnými pozíciami sa spája nevyhnutnosť uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti. Ako by mala dohoda o hmotnej zodpovednosti vyzerať? Pripravili sme pre vás stručný prehľad formálnych a obsahových náležitostí a aj vzor dohody na stiahnutie.

 • Drevený most pomedzi skaly
  05. februára 2022|Martina Pisarčíková
  Kam na výlet v Malej Fatre? Objavte čaro Šútovských vodopádov a Jánošíkových dier

  Nachádzate sa v Malej Fatre a premýšľate, kam na výlet? V okolí sa nachádza niekoľko miest a možností, ako stráviť čas. Patria k nim napríklad Šútovské vodopády či Jánošíkove diery. Čo všetko vám na zozname ešte nesmie chýbať? Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi.

 • Ochrana domu
  25. januára 2022|Richard Zona
  Ako ochrániť svoj rodinný dom pred nepredvídateľnými udalosťami?

  Vlastná nehnuteľnosť predstavuje pre mnohých ľudí celý osobný majetok, pretože často na ňu padnú všetky úspory. Majiteľov rodinného domu však môžu postihnúť rôzne nešťastia, či už ide o živelné pohromy, povodeň, požiar, alebo krádež. V článku vám poradíme, ako môže dobré a výhodné poistenie nehnuteľnosti v týchto prípadoch pomôcť.

 • dom
  09. januára 2022|Ján Schneider
  Bungalov či poschodový dom: Čo sa oplatí viac?

  V ostatných 20. rokoch zažívame aj na Slovensku trend výstavby   bytov na pozemku“, čiže jednopodlažných domov s výmerou trojizbového bytu, ľudovo nazývaných bungalovy. Bežne sa stavajú najmä v prímestských satelitných obytných zónach. Každý, kto rieši výstavbu či kúpu domu sa zrejme pýta: Oplatí sa viac bungalov či viacpodlažný rodinný dom?

 • Cestovateľská mapa
  07. januára 2022|Martina Pisarčíková
  Ktoré celoročné cestovné poistenie sa najviac oplatí? Porovnali sme ich za vás

  Ochrana seba a svojho zdravia je dôležitá aj počas cestovania. Nikdy neviete, kedy sa vám prihodí úraz alebo sa dostanete do nejakej nepríjemnej situácie. Dobrou správou je, že na trhu dnes nájdete desiatky rôznych poistení. Jedným z nich je aj celoročný cestovný typ. Jeho úlohou je kryť vás a váš majetok kdekoľvek ste, nehľadiac na to, aký je dátum.