Dvaja zamestnanci

Zodpovednosť zamestnanca za škodu: Všetko, čo by ste o nej mali vedieť

4. 4. 2022
|
Dĺžka čítania: 7 min.

V pracovnom aj osobnom živote nastávajú situácie, kedy spôsobíte rôzne škody. Niekedy je to z dôvodu nešťastnej náhody, inokedy má na to vplyv prostredie, kde sa nachádzate. Tak či onak, zodpovednosť za škodu je kľúčová. Vybrať si ju môžete ako pripoistenie k určitému balíku poistenia alebo ako samostatný produkt, ktorý sa vám bude hodiť najmä v práci. Čo všetko kryje a ako funguje?

Čo znamená zodpovednosť za škodu?

V pracovnom vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom platí niekoľko povinností. Jednou z hlavných, ktoré musí dodržať zamestnávateľ, je vytvoriť vhodné pracovné podmienky. Vďaka nim môžu jeho zamestnanci plniť všetky svoje pracovné povinnosti bez toho, aby sa báli, že sa im niečo stane alebo že niečo pokazia.


Na druhej strane, v tejto oblasti má povinnosť aj samotný zamestnanec. Ten sa musí správať tak, aby svojím počínaním neohrozil svoj život alebo život niekoho iného. Musí takisto pracovať tak, aby nezničil majetok firmy, prípadne ho nejako nepoškodil.


Nehľadiac na to, ako sa snaží jedna alebo druhá strana, občas sa stanú veci, ktoré neočakávate. Sú to napríklad situácie, keď sa prístroj zničí aj pri správnom používaní alebo keď sa niektorý zo zamestnancov zraní. Kedy zodpovedá za škodu zamestnanec a ako sa v takýchto prípadoch postupuje?

Kedy zodpovedá za škodu zamestnanec?

Zamestnanec zodpovedá za škodu  v niekoľkých situáciách. Platí, že na to, aby sa tak stalo, musia byť splnené viaceré podmienky:

 • zamestnanec poruší povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru – v praxi to znamená napríklad situáciu, keď zamestnanec nevenuje pozornosť činnosti, ktorú vykonáva,

 • zamestnanec spôsobil škodu svojím konaním – znamená to, že ju buď spôsobil úmyselne, alebo z dôvodu nedbanlivosti,

 • zamestnávateľovi reálne vznikla škoda.


Na to, aby zamestnanec zodpovedal za škodu, musia byť všetky tri podmienky splnené naraz. Ak by sa teda stalo, že je porušená len jedna podmienka, škoda nie je na zamestnancovi.


Ako zamestnávateľ musíte všetky tieto tri skutočnosti aj dokázať. Ak sa niečo také nedá, zamestnanec za škodu nebude zodpovedať. Výnimku tvoria situácie, keď je medzi subjektmi podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti alebo keď zamestnanec stratí zverenú vec, pri ktorej sa táto dohoda zvyčajne podpisuje.


Zodpovednosť za škodu sa využíva aj pri úmyselnom konaní proti dobrým mravom. Problém v tomto smere je ten, že pojem „dobré mravy” nie je definovaný v zákonníku. Je preto ťažšie využiť ho vo svoj prospech. Z praxe ale platí, že pod týmto slovným spojením sa myslí úmyselné konanie priečiace sa morálnym pravidlám. K nim patrí napríklad slušnosť, ohľaduplnosť, vzájomný rešpekt a porozumenie.

Nezabúdajte na oznamovaciu povinnosť

Problém pre zamestnanca by mohol vzniknúť aj vtedy, ak by zabudol na svoju oznamovaciu povinnosť. Ako pracovník pre nejakú spoločnosť máte povinnosť oznámiť hrozbu škody, a to vedúcemu alebo zamestnávateľovi. Voči hrozbe škody by ste preto mali zakročiť.

Zákrok vás ani vaše blízke okolie nesmie nijakým spôsobom ohroziť. V prípade, že by ste niečo takéto riskovali, je nutné túto skutočnosť ohlásiť a nechať to na odborníkov.

Kedy zamestnanec nezodpovedá za škodu?

Zamestnanec nezodpovedá za škodu vo viacerých situáciách. Je to napríklad vtedy, keď sa snaží odvrátiť hrozbu a dôjde pri tom ku škode. Za škodu takisto nezodpovedá z dôvodu podnikateľského rizika. Inak povedané, škody a straty vzniknuté nepozornosťou alebo škody spôsobené v skúšobnej výrobe.

Do tohto typu rizika patria aj škody spôsobené prirodzenými vlastnosťami materiálov a produktov.

Rada odborníka

Pri náhrade škody je takisto dôležité zistiť, či zodpovednosť nesie len zamestnanec, alebo aj zamestnávateľ. Ak škoda vznikla kvôli porušeniu niektorých povinností zamestnávateľa, na úhrade škôd sa musí spolupodieľať.

Kedy je možné uzatvoriť spoločnú hmotnú zodpovednosť?

Spoločná hmotná zodpovednosť je určená pre zamestnancov pracujúcich na spoločnom pracovisku, ktorí majú byť hmotne zodpovední. Jej predmetom je, že v situáciách škôd za ne budú zodpovedať  všetci zamestnanci spoločne. Tento typ zodpovednosti sa využíva najmä v obchodoch, kde je viac predavačov

Náhrada škody

Keď sa náhodou stalo, že je zamestnanec zodpovedný za škody, je nutné nahradiť ich. Náhrada má dve podoby. Škoda sa buď odstráni, alebo sa nahradí v peniazoch. Zákonník práce upravuje limity náhrady za účelom ochrany zamestnancov. Limity sa odvíjajú podľa druhu spôsobenej škody:

 • Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185, ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu, po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

 • Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

Nezabudnite na poistenie

Náhrada škôd z dôvodu zodpovednosti môže byť finančne veľmi náročná. Vyhnite sa neočakávaným situáciám a vybavte si výhodné poistenie. Jeho výška sa odvíja od typu zamestnania a mesačného príjmu. Porovnajte si najvýhodnejšie možnosti a uistite sa, že ste  krytí v každej životnej situácii.

Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Socha Slobody v New York
  29. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako sa pripraviť na cestu do Ameriky?

  Naplánovali ste si cestu do Spojených štátov amerických? Pred samotnou cestou myslite na to, že budete musieť podstúpiť aj nejaké „vybavovačky”. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, či na cestu do USA potrebujete víza a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere cestovného poistenia.

 • muž na elektrickej kolobežke
  24. novembra 2023|Silvia Múdra
  Jazdíte na elektrokolobežke? Aj vy budete potrebovať povinné poistenie

  Vlastníte elektrickú kolobežku alebo segway? Potom vás čaká nová povinnosť. Od januára 2024 by mala začať platiť novela zákona o PZP, podľa ktorej budú musieť mať aj používatelia týchto dopravných prostriedkov za určitých okolností uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

 • Auto na snehu
  15. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Zákony o zimných pneumatikách: Ako je to v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku?

  Zákony o zimných pneumatikách na Slovensku musí poznať každý vodič. Ide o informácie, ktoré je nutné dodržať, ak sa chcete vyhnúť zbytočným pokutám. Vedieť všetky dátumy a podmienky z okolitých krajín je náročné. Preto vám prinášame aktuálne informácie nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Maďarska a Poľska.

 • červená na semafore
  11. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Jazda na červenú či neplatné PZP: Viete, koľko vás to bude stáť?

  Jazda na červenú, neplatné PZP alebo iné menšie či väčšie prehrešky sa mnohokrát nezaobídu bez pokuty. Jej výška sa mení v závislosti od samotného činu, ktorý spáchate a od jeho významnosti. V niektorých prípadoch však finančné vyrovnanie nestačí a vodič prichádza aj o vodičský preukaz. Aký je súčasný sadzobník pokút? Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam.

 • hracie autíčko na stole
  05. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  Prihlásenie vozidla z iného okresu: Ako prepísať auto v okrese?

  Kúpa vozidla si vyžaduje nielen finančné prostriedky, ale aj administratívne úkony, ktoré treba vykonať. Tieto úkony sú spojené najmä s prepisom auta.Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste.

 • vysokoškoláci
  28. októbra 2023|Silvia Múdra
  To najlepšie pre vaše vzdelanie: Ktoré sú top vysoké školy na Slovensku?

  Ak sa zaujímate o kvalitné možnosti štúdia, určite viete, že rebríčky tých najlepších škôl pravidelne zostavuje hneď niekoľko inštitúcií. K dispozícii sú aj rôzne medzinárodné rebríčky, kde sa z času na čas objaví aj niektorá z našich univerzít. Ak sa teda práve rozhodujete, na ktorú školu poslať prihlášku, určite vám pomôže náš prehľad, ktoré sú najlepšie vysoké školy na Slovensku.

 • auto na dialnici
  20. februára 2023|Richard Zona
  Diaľničná známka: Oplatí sa vám kupovať celoročnú?

  Viete, aký typ diaľničnej známky si môžete kúpiť a za akú cenu v roku 2023? Je výhodnejšia celoročná diaľničná známka alebo s kratšou platnosťou? Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

 • Autíčko s kalkulačkou a perom na notese
  30. januára 2023|Silvia Múdra
  Povinné zmluvné poistenie s atraktívnymi bonusmi

  Uzavretie PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla. Konkurenčné prostredie poisťovní je značne silné a vďaka tomu si aj v prípade povinného zmluvného poistenia môžete vyberať z atraktívnych bonusov. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

 • Sediaca žena fotiaca si scenériu
  22. januára 2023|Barbora Petříková
  Cestovné poistenie v kocke

  To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí, sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.

 • Dve havarované autá
  18. januára 2023|Silvia Múdra
  Havarijná poistka na auto: 5 otázok, ktoré by ste mali zvážiť pred uzavretím

  Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.Rozhodujete sa, či sa vám oplatí uzatvoriť havarijné poistenie? Pripravili sme pre vás 5 otázok, na ktoré by ste mali poznať odpoveď. Ich zodpovedanie vám pomôže pri rozhodovaní, či je kasko pre vás výhodné.