Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poškodená vec

Čo je poškodená vec?

Poškodená vec je vec, ktorá dočasne alebo trvale stratila svoju hodnotu. V poisťovníctve ide o tzv. majetkovú škodu, ktorá sa dá jednoznačne vyčísliť. Majetková škoda môže byť:

  • čiastočná škoda, pri ktorej dochádza k miernemu zníženiu hodnoty veci alebo vlastníckeho práva alebo  

  • totálna škoda, ktorá znamená úplné zničenie alebo poškodenie poistenej veci. 

V prípade totálnej škody ide o prípady, keď náklady na opravu poškodenej veci presahujú jej časovú cenu (cena novej veci, od ktorej sa odpočíta amortizácia) alebo poistnú sumu, prípadne vec bola natoľko zničená, že jej obnovenie nie je technicky možné. 

Pred finančnými rizikami, ktoré súvisia s náhodným poškodením majetku, chráni poistného tzv. majetkové poistenie.