Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Asistenčná služba

Čo je asistenčná služba?

Asistenčná služba je služba poskytovaná asistenčnou spoločnosťou alebo poisťovňou, ktorá poistenému zabezpečí pomoc v prípade núdze,  ktorou môže byť nehoda, krádež, úraz či iné neočakávané situácie. Takéto služby sa spravidla poskytujú k niekoľkým typom poistenia. 

Asistenčné služby k PZP

Asistenčné služby sú súčasťou povinného zmluvného poistenia vozidiel. Poskytnú pomoc pri problémových situáciách, kedy z rôznych dôvodov - napríklad nehody, poruchy, poškodenia či krádeže - nemôže poistený pokračovať v pôvodnej ceste. 

Úlohou asistenčných služieb je pomôcť s opravou alebo poškodením vozidla na mieste a ak to nie je možné, zabezpečiť úschovu alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. V ďalších prípadoch zabezpečia asistenčné služby pre vodiča alebo aj celú posádku dočasné ubytovanie, pokračovanie v ceste alebo návrat domov. Súčasťou asistenčných služieb môžu byť aj právne služby, finančná výpomoc alebo poradenstvo.

Asistenčné služby k PZP poskytuje u nás každá poisťovňa 24 hodín denne 7 dní v týždni. Keďže však zákon o PZP asistenčné služby k PZP nešpecifikuje, ich cena, rozsah a finančné krytie sa v jednotlivých poisťovniach líšia. 

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu

Servis v podobe asistenčnej služby prináša vodičom aj havarijné poistenie. Sú určené pre prípad nehody, poruchy, poškodenia, zničenia či krádeže vozidla, prípadne iných problémov s pojazdnosťou vozidla. Asistenčná služba poskytne vodičovi v prípade potreby technickú alebo právnu pomoc. 

Havarijné poistenie zahŕňa spravidla asistenčné služby na vyššej úrovni ako PZP, najmä s ohľadom na rozsah pokrytia jednotlivých služieb i finančné limity. Ponuka asistenčných služieb v jednotlivých poisťovniach je teda opäť odlišná a je k dispozícii vo forme štandardných i rozšírených balíkov asistencie. 

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Na rozdiel od asistenčných služieb v rámci poistenia vozidiel môže poistený asistenčné služby  k cestovnému poisteniu využiť ešte pred vycestovaním. Poskytnú napríklad informácie ohľadom konzulárnych kontaktov, bezpečnosti, cestovania v krajine a podobne. 

Pri cestovaní doma i v zahraničí tieto služby pomôžu riešiť závažné zdravotné a iné problémy. Štandardné asistenčné služby zabezpečia vhodné zdravotné zariadenie, lieky, komunikáciu v rodnom jazyku či prevoz späť na Slovensko. Nadštandardné služby môžu zahŕňať aj právnu pomoc, pomoc pri strate či odcudzení dokladov, strate batožiny a podobne. Ceny, rozsah a krytie asistenčných služieb v jednotlivých poisťovniach sú odlišné.