Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Cestovné poistenie

Čo je cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je druh neživotného poistenia, ktoré je určené na pokrytie neočakávaných nákladov na liečbu, právnu pomoc alebo krádež veci pri cestovaní.  Cestovné poistenie je možné uzavrieť pri cestách do zahraničia, ale i na Slovensko.

Čo kryje cestovné poistenie?

Základné cestovné poistenie  spravidla zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Toto poistenie kryje nutnú a neodkladnú liečbu náhlych ochorení, náhlych porúch zdravia alebo úrazov, jednoduché ošetrenie zubov či repatriáciu do vlasti. Ďalšou nezanedbateľnou súčasťou poistenia liečebných nákladov je asistenčná služba, ktorá poskytuje nepretržitú pomoc, ak sa ocitnete v núdzovej situácii.

Z cestovného poistenia sa poistenému hradia nevyhnutné náklady spojené s liečbou a ošetrením, ktoré sú nad rámec zákonného zdravotného poistenia. Pri cestách je možné objednať aj niektoré z pripoistení, napríklad trvalé následky úrazu, smrť úrazom, batožinu, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a ďalšie.