Parkuje vám v garáži vzácny veterán, s ktorým sa z času na čas zúčastníte na výstave alebo inom klubovom podujatí? So svojím historickým vozidlom by ste nemali vychádzať na cestu, pokiaľ nemáte uzatvorené PZP. Táto zákonom stanovená povinnosť neopomína ani držiteľov veteránov. 

PZP potrebujú aj veterány

Za historické vozidlo sa podľa Zákona 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke považuje motorové vozidlo, ktoré má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom medzinárodnej organizácie historických vozidiel F.I.V.A. Na Slovensku je ním Združenie zberateľov historických vozidielNie každé staré vozidlo sa však automaticky považuje za veterána. Zákon stanovuje aj ďalšie podmienky. Vozidlo musí byť vyrobené pred viac ako 30 rokmi, historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a nesmelo prejsť žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí. Platí tiež podmienka, že daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába a vozidlo nie je určené na každodenné používanie. Takýmto vozidlám bývajú zväčša prideľované zvláštne evidenčné čísla H, a s tým súvisí aj povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

Poistnú zmluvu rovnako ako pri každom inom motorovom vozidle uzatvára majiteľ, respektíve držiteľ vozidla. V zmysle platnej legislatívy tak musí urobiť najneskôr v deň jeho prvého použitia v cestnej premávke. Poistné krytie sa vzťahuje na škody spôsobené prevádzkou historického vozidla tretím osobám. Ide pritom o škody na majetku, zdraví a živote, ale i na ušlom zisku. 

Napriek tomu, že v cestnej premávke s historickým vozidlom nie ste často a riziko dopravnej nehody je nízke, obchádzať zákon sa v týchto prípadoch obzvlášť nevypláca. A to nielen pre prípad cestnej kontroly, kedy je vodič historického vozidla povinný preukázať sa potvrdením o platnom PZP, ale predovšetkým pre prípad dopravnej nehody, ktorá môže mať aj pri ľahšom priebehu ďalekosiahle finančné následky.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP historických vozidiel a veteránov?

Povinné zmluvné poistenie historického vozidla uzatvoríte obdobne ako poistenie bežného osobného automobilu. Do zmluvného vzťahu vstúpite s komerčnou poisťovňou, ktorá takýto druh poistenia poskytuje. Vzhľadom na to, že historické vozidlá sa nepoužívajú v premávke pravidelne, a teda nie sú natoľko rizikové z hľadiska nehodovosti, poistné je v tomto prípade nižšie. Aj pri veteránoch sa však výška ročného poplatku od poisťovne k poisťovni líši, preto si najskôr ponuky jednotlivých poisťovní porovnajte a uzatvorte PZP online


  

Takýmto spôsobom získate rýchlo a jednoducho prehľad na aktuálnom poistnom trhu a vyberiete si tú najvýhodnejšiu ponuku pre svojho starého štvorkolesového kamaráta.