Povinné zmluvné poistenie sa zo zákona vzťahuje na všetky motorové vozidlá vstupujúce do cestnej premávky. Povinnosť uzavrieť ho je pritom na pleciach držiteľa vozidla, teda fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zapísaná v technickom preukaze motorového vozidla. PZP musí mať uzavreté aj každé výcvikové vozidlo autoškoly, a to najneskôr v deň jeho prvého použitia.

Prečo potrebujú autoškoly PZP?

Podstatou povinného zmluvného poistenia (PZP) je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou poisteného motorového vozidla. Poistné krytie sa pritom vzťahuje na samotné vozidlo, nie na vodiča. Ak študent autoškoly pri cvičnej jazde spôsobí škodu na zdraví alebo majetku, poisťovňa poškodenému uhradí všetky uplatnené a preukázané nároky. Náhrada škody teda nie je na pleciach študenta ani samotnej autoškoly, ale na komerčnej poisťovni. PZP sa okrem toho v zmysle  platnej legislatívy vzťahuje aj na ušlý zisk a na účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov na poistné plnenie. To sa týka najmä prípadov, kedy by poisťovňa neoprávnene odmietla poistné plnenie.


Keďže autoškola je držiteľom výcvikových motorových vozidiel, uzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení je jej povinnosťou. To sa nevzťahuje len na osobné automobily, ale na všetky motorové vozidlá používané na výcvikové jazdy, vrátane traktorov či autobusov. Nie je potrebné obzvlášť vysvetľovať, prečo sa výcvikové motorové vozidlá z hľadiska nehodovosti považujú za rizikové. Prevádzkujú ich totiž osoby bez dostatočných zručností a skúseností, čo sa prirodzene podpisuje pod štatistiku výskytu škodových udalostí. Ďalším faktorom je tiež čas a frekvencia používania týchto vozidiel v cestnej premávke. Výcvikové motorové vozidlá sú na cestách prakticky nepretržite. To tiež štatisticky zvyšuje riziko dopravnej nehody.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP pre autoškoly?

Povinné zmluvné poistenie sa v prípade výcvikových vozidiel autoškoly uzatvára obdobne ako u bežných motorových vozidiel. Poisťovateľom je komerčná poisťovňa, ktorá s poisteným (v tomto prípade s autoškolou) uzavrie poistnú zmluvu. Autoškola je pri dojednávaní poistenia povinná pravdivo uviesť všetky informácie o vozidle, vrátane informácií o účele jeho používania. To má, samozrejme, vplyv na určenie výšky poistného. Niektoré poisťovne poskytujú zľavu na tzv. skupinové poistenie, teda na poistenie viacerých vozidiel tej istej autoškoly. 

Porovnajte si ponuky PZP pre autoškoly prostredníctvom našej online kalkulačky a uzatvorte povinné zmluvné poistenie pre autoškoly online. Ide nielen o efektívnejšie, ale aj o ekonomickejšie riešenie. Ušetríte si čas, cestu do kamennej pobočky a získate najlepšiu cenovú ponuku.