Autobusom sa podľa Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke rozumie motorové vozidlo, ktoré má okrem miesta vodiča viac ako osem miest na sedenie. Keďže ide o vozidlo podliehajúce evidencii motorových vozidiel na Slovensku (teda má pridelené EČV), jeho držiteľ má povinnosť uzatvoriť zmluvu o PZP. Táto musí byť uzatvorená najneskôr v deň prvého použitia autobusu.

Prečo je PZP pre autobusy nevyhnutné?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvádza Slovenská asociácia poisťovní ako poistný produkt odvetvia neživotných poistení. Poistený ho uzatvára, aby  poisťovňa za neho uhradila škodu spôsobenú prevádzkou autobusu uvedeného v poistnej zmluve. Náhrada sa pritom v zmysle platnej legislatívy vzťahuje na škody spôsobené na zdraví a živote, škody vzniknuté poškodením a zničením veci, ale aj účelne vynaložené náklady na právne zastupovanie pri uplatňovaní poistných nárokov a ušlý zisk. Takéto škody musia byť, samozrejme, preukázané. Väčšina poisťovní v rámci balíka PZP ponúka aj asistenčné služby.Autobus je v rámci cestnej premávky obzvlášť rizikovým vozidlom z hľadiska nehodovosti. Dôvodov je hneď niekoľko. Veľké autobusy prepravujúce viac ako 23 osôb patria medzi najväčšie motorové vozidlá  na našich cestách a manévrovanie s nimi si vyžaduje prax a zručnosť. Aj obozretní vodiči so skúsenosťami sa dostávajú do kolízií s inými účastníkmi cestnej premávky pomerne často. Autobusy okrem toho trávia v premávke veľa času, pričom denne jazdia stovky kilometrov. To štatisticky zvyšuje ich rizikovosť z hľadiska dopravných nehôd. 

Ďalším faktorom je spôsob ich jazdy. Väčšina autobusov s výnimkou diaľkových spojov nejazdí plynulo dlhé trasy. Autobusy častejšie vchádzajú do premávky zo svojich zastávok, prípadne z vyhradených jazdných pruhov. Hoci vodič autobusu má v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v takomto prípade prednosť, nesmie pritom ohroziť ostatných vodičov. Nehody vznikajúce v takýchto situáciách bývajú z hľadiska zodpovednosti často sporné.

Jednoduché porovnanie

PZP online

Ak chcete ušetriť čas i financie, najjednoduchšou cestou je uzatvorenie poistnej zmluvy online. Takto si v pohodlí domova porovnáte cenové ponuky a uzavriete zmluvu s vybranou poisťovňou na diaľku. Celý proces je veľmi jednoduchý, a vy pritom nemusíte opustiť pohodlie svojho domova.

Ako uzavrieť PZP pre autobus?

Povinné zmluvné poistenie pre autobus sa uzatvára obdobne ako PZP na auto. Ponuka poisťovní je však pre autobusy o niečo užšia, pretože nie každá poisťovňa má v portfóliu aj balíčky pre autobusy. Rozdiel je, samozrejme, aj v sadzobníku cien. Poistenie pre autobus je spravidla 5 až 6-násobne drahšie ako PZP pre osobné vozidlo. Niektoré poisťovne majú pre autobusy pripravené aj možnosti skupinového, tzv. flotilového poistenia

Aby ste si mohli ponuky jednotlivých poisťovní jednoducho porovnať, využite našu jednoduchú kalkulačku PZP. Autobus, rovnako ako osobný automobil, môžete následne aj online poistiť. Týmto spôsobom si nielen ušetríte cestu do poisťovne, ale spravidla získate aj najvýhodnejšiu cenovú ponuku.