Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Živelné poistenie

Čo je živelné poistenie? 

Živelné poistenie je druh poistenia majetku, ktorý sa týka poistenia živelných rizík. K živelným rizikám patria najmä povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, požiar, výbuch, blesk, víchrica, ľadovec, ťarcha snehu, pád predmetov, voda z vodovodných zariadení a ďalšie.

Takéto poistenie chráni majetok pred rizikom poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti a je súčasťou viacerých typov poistení - napr. havarijného poistenia, poistenia nehnuteľnosti a ďalších. Škody na majetkuškody na zdraví alebo živote, ktoré vznikli pôsobením živelných rizík, sa označujú ako živelné škody.