Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zabezpečenie vozidla

Čo je zabezpečenie vozidla?

Zabezpečenie vozidla  je spôsob ochrany majetku - motorového vozidla. Môže byť vo forme: 

  • mechanického zabezpečenia - zariadení, ktoré fyzicky zabraňujú použitiu niektorých dôležitých súčastí vozidla, napríklad volantu alebo prevodovky, čo znemožňuje alebo značne sťažuje krádež vozidla (construct, defend lock,  mul-t-lock, zeder)),

  • elektronického zabezpečenia - zariadení, akými sú napríklad imobilizér, autoalarm, satelitný vyhľadávací systém a ďalšie,

  • elektromechanického zabezpečenia - kombinácie predchádzajúcich spôsobov (napr. systém VAM).

Zabezpečenie vozidla v poistení

Zabezpečenie vozidla vyžadujú spravidla poisťovne pre účely havarijného poistenia vozidla. Montážou takýchto zariadení totiž dochádza k ochrane vozidla pred krádežou. Niektoré prostriedky v súčasnosti tvoria štandardné zabezpečenie takmer vo všetkých nových vozidlách (napr. imobilizér), ďalšie je možné do vozidla doplniť dodatočne. Pri vyšších poistných sumách môže poisťovňa požadovať kombináciu viacerých zabezpečovacích zariadení. Ak vozidlo požadované zabezpečenie nespĺňa, nemusí byť do poistenia prijaté, resp. po jeho krádeži môže poisťovňa odmietnuť poistné plnenie.