Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Mechanické zabezpečenie

Čo je mechanické zabezpečenie?

Mechanické zabezpečenie je zariadenie, ktoré fyzicky zabraňuje použitiu niektorých dôležitých súčastí vozidla (ako napríklad volantu alebo prevodovky), čo znemožňuje alebo značne sťažuje krádež vozidla.

Typy mechanického zabezpečenia vozidla

K dispozícii je niekoľko typov mechanických zabezpečovacích zariadení pevne spojených s karosériou vozidla, ktoré blokujú riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla, ako napríklad: 

  • construct - zariadenie, ktoré mechanicky blokuje riadiacu páku v spätnej polohe, resp. polohu parkovanie pri automatických prevodovkách,

  • defend lock - mechanické zabezpečenie riadiacej páky, 

  • mul-t-lock - zámok radiacej páky, 

  • zeder lock - zámok, ktorý blokuje otáčanie kolies a volantu a ďalšie. 

Mechanické zabezpečenie vozidla poisťovateľ vyžaduje za účelom jeho   havarijného poistenia. Ak vozidlo požadované zabezpečenie nespĺňa, nemusí byť do poistenia prijaté, resp. po jeho krádeži môže poisťovňa odmietnuť poistné plnenie.