Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Imobilizér

Čo je imobilizér?

Imobilizér je druh elektronického zabezpečovacieho zariadenia vozidla, ktoré je pevne zabudované vo vozidle a ktoré zabraňuje rozjazdu vozidla blokovaním funkčných častí motora

Imobilizér a poistenie

Imobilizér je jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu alebo vlámaniu a je spravidla vyžadovaný poisťovňou pri havarijnom poistení vozidla. Hoci elektronický imobilizér v súčasnosti tvorí štandardné zabezpečenie takmer vo všetkých nových vozidlách, pri vyšších poistných sumách môže poisťovňa požadovať kombináciu viacerých zabezpečovacích zariadení.  

Okrem  imobilizéru môže byť vozidlo zabezpečené aj ďalšími prostriedkami elektronického alebo mechanického zabezpečenia, medzi ktoré patria napríklad alarm, defend lock, satelitný vyhľadávací systém, prípadne reťaz alebo obruč v prípade motocyklov.  

Ak vozidlo požadované zabezpečenie nespĺňa, nemusí byť do poistenia prijaté, resp. po jeho krádeži môže poisťovňa odmietnuť poistné plnenie.