Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Systém zelenej karty

Čo je Systém zelenej karty?

Systém zelenej karty definuje zákon o PZP ako súhrn vzťahov národných  kancelárií poisťovateľov upravený Internými pravidlami schválenými Valným zhromaždením Rady kancelárií. Je to medzinárodná dohoda medzi viacerými štátmi a ich poisťovacími inštitúciami, ktorá upravuje podmienky platnosti a kontroly  povinného zmluvného poistenia  (PZP) pre  cudzozemské motorové vozidlá pohybujúce sa v štátoch dohody a zaoberá sa preplácaním škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobia motoristi v zahraničí. 

Tento systém umožňuje motoristovi vstup a prevádzku vozidla na území členských štátov bez toho, aby bol nútený uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré je požadované na území daného štátu (tzv. hraničné poistenie). Znamená to, že  títo vodiči majú poistné krytie automaticky zabezpečené vo všetkých krajinách Systému zelenej karty. Ak vodič prevádzkou motorového vozidla spôsobí v niektorom z týchto štátov škodu, uhradí ju zaňho kancelária poisťovateľov príslušného štátu, ktorá bude o náhradu škody žiadať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. 

Členské krajiny Systému zelenej karty

Do  Systému zelenej karty patria členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a tiež ďalšie štáty, ktoré sú členmi Multilaterálnej dohody o zárukách za poznávaciu značku. Zelená karta je platná aj v ďalších štátoch, ak na karte nie je preškrtnutá rubrika s poznávacou značkou. 

Sú to: Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 

Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Chorvátsko, Irán, Island, Izrael, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.