Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Cudzozemské motorové vozidlo

Čo je cudzozemské motorové vozidlo?

Zákon o PZP definuje cudzozemské motorové vozidlo ako motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine.  Za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky

Poistenie cudzozemského vozidla

V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, a to pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky. Ak z akýchkoľvek dôvodov na Slovensku neplatí jeho PZP uzatvorené doma, je povinný uzavrieť tzv. hraničné poistenie.