Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rada kancelárií zelenej karty

Čo je Rada kancelárií zelenej karty? 

Rada kancelárií zelenej karty  je orgán, ktorý združuje a zastupuje národné  kancelárie poisťovateľov z členských krajín pôsobiacich v oblasti povinného zmluvného poistenia a ktorý tiež prevádzkuje Systém zelenej karty. Zástupcom Slovenskej republiky v Rade je Slovenská kancelária poisťovateľov. 

Aktivity Rady kancelárií

Aktivity Rady kancelárií sú založené na dvoch pilieroch:

  • Systém zelenej karty - medzinárodná dohoda medzi viacerými štátmi a ich poisťovacími inštitúciami, ktorá upravuje podmienky platnosti a kontroly povinného zmluvného poistenia (PZP) pre cudzozemské motorové vozidlá pohybujúce sa v štátoch dohody a zaoberá sa preplácaním škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobia motoristi v zahraničí; 

  • smernice o poistení motorových vozidiel v EÚ.