Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Skupinové poistenie

Čo je skupinové poistenie?

Skupinové poistenie, známe aj pod označením hromadné poistenie, je poistenie viacerých poistených,  ktoré sa vykonáva  zjednodušenou formou v rámci jednej poistnej zmluvy. Jednou poistnou zmluvou sa tak poisťuje skupina ľudí, najmenej však dve osoby. 

Kedy sa využíva skupinové poistenie?

Skupinové poistenie sa využíva pri viacerých typoch poistenia, napríklad:

  • skupinové cestovné poistenie -  cestovné poistenie pre skupinu ľudí, účastníkov hromadných zájazdov, prípadne  pre zamestnávateľov, ktorí posielajú svojich zamestnancov na zahraničné služobné cesty,

  • skupinové  úrazové poistenie - vhodné na zabezpečenie poistnej ochrany detí v letných táboroch či školách v prírode, účastníkov lyžiarskych zájazdov, zamestnancov počas výkonu ich práce, pre organizáciu hromadných podujatí a podobne, 

  • skupinové poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktorou sa poisťujú zamestnanci poistníka a ďalšie.