Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úrazové poistenie

Čo je úrazové poistenie?

Úrazové poistenie je druh životného poistenia, ktorý umožňuje poistiť fyzické osoby proti škodám na zdraví spôsobenými náhlymi mechanickými vplyvmi pôsobiacimi zvonku.

Pod úrazom sa pritom rozumie náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť. Poisťovne rozdeľujú klientov   do niekoľkých rizikových skupín v závislosti podľa druhu pracovnej činnosti a  rizikovosti vykonávaného športu. Toto rozdelenie môže byť veľmi rozdielne, čo sa prejavuje aj v cenových rozdieloch pre úrazové poistenie. 

Povinné úrazové poistenie

Pojmom úrazové poistenie sa označuje aj povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Na rozdiel od nemocenského a dôchodkového poistenia je toto povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie.