Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Predpísané poistné

Čo je predpísané poistné?

Predpísané poistné, známe aj pod označením   bežné poistné, je  suma poistného, ktorú je  poistník  povinný uhradiť za určité obdobie  (predpísané obdobie) poisťovni. Jeho výška sa stanovuje v poistnej zmluve

Poistným obdobím je spravidla kalendárny rok, ale v závislosti od podmienok jednotlivých poisťovní môže byť dojednané aj ako mesačné, štvrťročné či polročné poistné obdobie, ktoré sa stanovujú z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Za frekventovanejšie ako ročné platby môže poisťovňa stanoviť prirážku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí spravidla pri dojednaní poistnej zmluvy.