Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kalendárny rok

Čo je kalendárny rok?

Kalendárny rok je časové obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku. Okrem kalendárneho roka poisťovníctvo definuje aj tzv. technický rok, teda obdobie 12 po sebe idúcich mesiacov (napríklad apríl - marec). 

Kalendárny vs. technický rok 

Pri kalendárnom roku trvá poistné obdobie vždy do konca daného kalendárneho roka, teda do 31.12. a nasledujúce poistné obdobie sa začína od 1.1. nasledujúceho roka. Pri technickom roku sa poistné obdobie začína dňom začiatku poistenia (napríklad dňom začiatku poistenia zodpovednosti) a trvá jeden rok (teda napríklad od 25.5.2021 do 24.5.2022). 

Poistné zmluvy sa v súčasnosti uzatvárajú spravidla na technický rok, pretože poisťovne od produktov uzatváraných na kalendárny rok postupne ustúpili.