Cestovné poistenie ČSOB

 •  Uzavretie už v priebehu 2 minút

 •  Úspora až 50 %

 •  Okamžitá platnosť poistky

cestovní pojištění

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou každého cestovania, nehľadiac na to, či idete za hranice, alebo zostávate na Slovensku. Vyberte si možnosť s najlepším krytím od ČSOB. Majte pocit istoty, kdekoľvek ste.

Cestovné poistenie od ČSOB

Poisťovňa ČSOB má vo svojej ponuke viaceré typy poistenia. Jedným z najobľúbenejších je cestovný typ, ktorý vás kryje v prípade vycestovania do zahraničia alebo cestovania po Slovensku.

Poistenie od ČSOB poskytuje vysoké krytie aj v prípade výberu najlacnejšieho balíka. Jednotlivé produkty sa od seba líšia v závislosti od toho, aké služby a pripoistenia poskytujú. 

Na základnom balíku ušetríte, no nie vždy kryje to, čo práve potrebujete. Drahší balík je presným opakom. Môžete sa v rámci neho pohybovať po viacerých krajinách a mať určitý pocit istoty.

Tip

ČSOB poskytuje cestovné poistenie na jednu aj opakované cesty do zahraničia. Je vhodné pre tých, ktorí pravidelne cestujú do okolitých krajín.

Balíky cestovného poistenia od ČSOB

ČSOB má vo svojej ponuke tri balíky, a to:

 • základný,

 • optimálny,

 • prémiový.

3 balíky

ZákladnýOptimálnyPrémiový

Základný balík je vhodný na kratšie dovolenky a výlety. Poskytuje len základné služby a nižšie sumy krytia.

Zlatou strednou cestou je Optimálny balík, vhodný  na bežné cestovanie po zahraničí.

Prémiový balík je najvýhodnejšou možnosťou pre tých, ktorí chcú cestovať dlhodobo a po viacerých krajinách.

V rámci základného balíka získate:


 • liečebné náklady 150 000 eur,

 • úrazové poistenie – trvalé následky 20 000 eur, smrť následkom úrazu 10 000 eur,

 • asistenčné služby,

 • trvalé následky úrazu.

Poskytuje:


 • liečebné náklady 300 000 eur,

 • úrazové poistenie – trvalé následky 20 000 eur, smrť následkom úrazu 10 000 eur,

 • zodpovednosť za škodu – škoda na zdraví a živote 70 000 eur, škoda na majetku 40 000 eur, spoluúčasť v hodnote 3 %, minimálne 20 eur,

 • asistenčné služby,

 • trvalé následky úrazu.

V rámci neho získate:


 • liečebné náklady 300 000 eur,

 • úrazové poistenie – trvalé následky 20 000 eur, smrť následkom úrazu 10 000 eur,

 • zodpovednosť za škodu – škoda na zdraví a živote 70 000 eur, škoda na majetku 40 000 eur, spoluúčasť v hodnote 3 %, minimálne 20 eur,

 • asistenčné služby,

 • trvalé následky úrazu,

 • batožina – poistná suma pre celú batožinu 1 500 eur, na jednu poistenú vec 500 eur, spoluúčasť 3 %, min 20 eur.

Voliteľné pripoistenia k cestovnému poisteniu od ČSOB

V prípade, že by vám základné balíky nestačili, ČSOB má k dispozícii voliteľné pripoistenia. K nim patria:

 • pripoistenie nepojazdného vozidla,

 • meškanie odletu,

 • pripoistenie meškania batožiny,

 • pripoistenie právnej pomoci,

 • pripoistenie storno poplatkov.

Cestovné poistenie

Uzatvorte najvýhodnejšie cestovné poistenie od ČSOB

ČSOB má v ponuke výhodné balíky cestovného poistenia. Neviete, ktorý je pre vás najlepší? Využite náš porovnávač a porovnajte si ich. Kryte sa aj vtedy, keď cestujete po zahraničí a spoznávate nové miesta.