Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zmiernenie následkov poistnej udalosti

Čo je zmiernenie následkov poistnej udalosti?

Zmiernenie následkov poistnej udalosti znamená zmenšenie miery znehodnotenia vecí, majetku alebo práv vzniknutej po poistnej udalosti vo forme   finančného odškodnenia alebo vecného odškodnenia. 

Finančné vs. vecné odškodnenie

  • finančné odškodnenie - peňažné odškodnenie vzniknutej škody na majetku, škody na zdraví   alebo vlastníckom práve v sume, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť,  

  • vecné odškodnenie - dohoda o náhrade zničenej veci formou vecnej náhrady, kde v prípade poistnej udalosti dochádza k náhrade zničenej veci za rovnakú vec rovnakej kvality, teda kus za kus.