Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výpočet sadzby poistného

Čo je výpočet sadzby poistného?

Výpočet sadzby poistného znamená výpočet jednotkovej ceny na danú mieru rizika, ktorú robí poistný matematik. Výpočet sadzby poistného a tiež podmienky poistiteľnosti sa stanovujú na základe ocenenia rizika - pracovného postupu poisťovne, ktorým poisťovňa posudzuje riziká a predpoklady vzniku škôd vo vecnom, peňažnom a časovom vyjadrení. 

Ako poisťovňa oceňuje riziko?

Na ocenenie rizika používa poisťovňa množstvo hodnotiacich faktorov. Na to, aby mohla poisťovňa vypočítať primerané poistné, musí vedieť vyčísliť aj pravdepodobnosť výskytu poisťovaného rizika. Tá sa určuje na základe analýzy minulých údajov s podobným rizikom. Napríklad v životnom poistení môžu byť poistení pre prípad smrti rozdelení do rizikových skupín podľa veku, povolania, miesta bydliska, fajčiar/nefajčiar.