Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výkonnosť fondu

Čo je výkonnosť fondu?

Výkonnosť fondu  je veličina, ktorá vyjadruje mieru zhodnotenia investovaných prostriedkov, teda zhodnotenie majetku fondu za určité časové obdobie (mesiac, rok). Výkonnosť fondu sa vyjadruje v percentách. 

Fondy v poistení

Podielové fondy sú napríklad súčasťou tzv. investičného  životného poistenia. Platba poistného sa rozdelí na dve časti - tzv. rizikovú zložku, ktorá pokrýva riziká a sporiacu zložku, ktorá sa zhodnocuje. Nasporené peniaze však nemajú garantované úročenie, ale sú ďalej investované do podielových fondov podľa zvolenej stratégie. Na výber je akciová, dlhopisová alebo vyvážená investičná stratégia, ktoré sa odlišujú pomerom rizika a zhodnotením finačných prostriedkov. Výkonnosť fondu vyjadruje mieru zhodnotenia takto investovaných prostriedkov.