Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Všeobecná hodnota vozidla

Čo je všeobecná hodnota vozidla?

Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a čase vyjadrená v tuzemskej mene. Hodnota zohľadňuje mieru opotrebenia a predajnosť vozidla.

Všeobecná hodnota vozidla v poistení

Vo všeobecnej hodnote vozidla je rozdiel podľa toho, či sa stanovuje pri povinnom zmluvnom poistení alebo havarijnom poistení. Pre jej výpočet je podstatná východisková hodnota vozidla, z ktorej sa vypočíta technická hodnota, teda hodnota vozidla po zohľadnení amortizácie. Z technickej hodnoty sa vypočíta všeobecná hodnota, v ktorej sa ešte zohľadňuje koeficient predajnosti. V PZP sa východisková hodnota stanovuje ako posledná cenníková cena daného modelu u autorizovaného predajcu, v havarijnom poistení poisťovne vychádzajú z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve.